Betalingen in 2021:

De uitkering wordt achteraf, aan het eind van elke maand betaald. De betaaldata zijn:

 • uitkering januari 2021: 28 januari 2021
 • uitkering februari 2021: 25 februari 2021
 • uitkering maart 2021: 29 maart 2021
 • uitkering april 2021: 29 april 2021
 • uitkering mei 2021: 28 mei 2021
 • uitkering juni 2021: 29 juni 2021
 • uitkering juli 2021: 29 juli 2021
 • uitkering augustus 2021: 30 augustus 2021
 • uitkering september 2021: 29 september 2021
 • uitkering oktober 2021: 29 oktober 2021
 • uitkering november 2021 29 november 2021
 • uitkering december 2021: 29 december 2021

Tussentijdse betalingen zijn niet mogelijk. Als u tijdens behandeling van uw aanvraag geen geld meer hebt om in uw levensonderhoud te voorzien, dan kan misschien een voorschot worden verstrekt. Dit moet u overleggen met uw klantmanager.

Contact

U kunt bij vragen contact opnemen met de uitkeringsadministratie via telefoonnummer (0571) 279281 of e-mail uatv@voorst.nl