De gemeente kan controleren of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering. De gemeente neemt contact met u op. Na het onderzoek krijgt u bericht over de uitslag.

Beschrijving

Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt controleert de gemeente regelmatig of u nog recht heeft op die uitkering.


U moet de gemeente op de hoogte houden van veranderingen in uw situatie. Geef dit op tijd door. Dit kunnen veranderingen zijn in inkomen, werk of thuissituatie. De gemeente beslist dan of u nog steeds recht heeft op uw uitkering of dat uw uitkering verandert. U bent verplicht om mee te werken met de gemeente. De gemeente is ook verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Ook als er niets is veranderd in uw situatie controleren we jaarlijks of

uw gegevens nog kloppen. We sturen u dan een zogenaamd statusformulier met alle gegevens die over u bij ons bekend zijn.

Kloppen de gegevens op het statusformulier, dan stuurt u het formulier ondertekend terug naar de uitkeringsadministratie van de gemeente Apeldoorn. Dit moet u doen voor de uiterste datum,

die bovenaan op het statusformulier staat.

Kloppen de gegevens niet? Dan stuurt u het statusformulier ook  terug, maar dan wel met een mutatieformulier erbij met daarop de

wijzigingen. Ook dit moet u voor de uiterste datum doen die bovenaan

op het statusformulier staat.

Meer informatie vindt u onder: Bijstandsuitkering en Mutatieformulier.

Zo voert de gemeente een heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering uit:

  • U ontvangt een heronderzoeksformulier of een uitnodiging voor een gesprek.
  • U vult de aanvullende gegevens in of neemt ze mee naar het gesprek.
  • De gemeente neemt een besluit.

De gemeente stuurt u eenmaal per jaar een zogenaamd statusformulier. Dit formulier vult u in en stuurt u terug naar de gemeente.