Sport en bewegen

Wij vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Daarom zetten we ons in voor betaalbaar sporten voor jong en oud. Dit doen we op verschillende manieren: 

 • Jeugdfonds sport

  Jeugdfonds Sport biedt kinderen (tot en met 18 jaar) die het lidmaatschap van een sportvereniging niet kunnen betalen, sportkansen. Het Jeugdfonds Sport betaalt de contributie en de benodigde attributen (tot max EUR 90) tot een maximaal bedrag van EUR 225 per kind per jaar.

 • BSC en DCP

  Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. De gemeente faciliteert en stimuleert de deelname aan sport- en beweegactiviteiten en sociale ontmoeting door de inzet van een aantal buurtsportcoaches (BSC) en dorpscontactpersonen (DCP). Deze personen zetten zich gezamenlijk in om voldoende toegankelijk aanbod te creëren en sociale ontmoeting te bevorderen. Samen vormen de BSC en DCP het Team Voorst Actief.

 • JOGG

  Wij zijn sinds 2014 een Jongeren Op Gezond Gewicht of JOGG-gemeente. Dit betekent dat we extra ons best doen om een gezonde leefstijl voor jongeren te stimuleren. Hiervoor werken we samen met alle lokale partijen op het gebied van zorg, sport, bedrijfsleven, woningbouw, welzijn en media.

 • Voorst Actief

  Op het digitale platform Voorst Actief komen verbindingen tot stand tussen burgers en organisaties. Kleine ideeën kunnen zo uitgroeien tot bloeiende activiteiten. Voorstactief.nl is de plaats waar we dit sportieve aanbod kunnen en mogen laten zien aan elkaar.

Verhuur gemeentelijke sportaccommodaties

De Koepel Sport, Welzijn en Cultuur gemeente Voorst draagt zorg voor een zo optimaal mogelijk en integraal aanbod van accommodaties voor sport, welzijn en cultuur dat aansluit bij de continu veranderende behoeften van burgers.

U kunt een ruimte huren voor sporten, dansen, vergaderen, muziek maken of een cursus op een locatie in de gemeente Voorst via de website van De Koepel.

Heeft u vragen?

Meer weten over JOGG? Neem dan contact op met Hatice Yilmaz via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: h.yilmaz@voorst.nl.


Meer weten over de dorpscontactpersonen of Kijk in de kernen? Neem dan contact op met Chris Frencken, de coordinator maatschappelijke initiatieven via telefoonnummer (0571) 27 92 68 of rechtstreeks via e-mail: c.frencken@voorst.nl.


Meer weten over sport en bewegen of Voorst Actief? Neem dan contact op met Tim van Beek, adviseur sport en bewegen via telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: sport@voorst.nl.