De stemmen zijn geteld. Hieronder vindt u alle documenten over de uitgebrachte stemmen, de processen-verbaal met de uitslagen per stembureau en van het gemeentelijk stembureau.

Documenten gemeentelijk stembureau

Provinciale Staten van Gelderland per stembureau

Waterschap Vallei en Veluwe per stembureau

Overzicht stemmen in csv-formaat