Voor het aanleggen van een inrit heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u een inrit wilt creëren/aanpassen bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig. De uitvoering van de aanpassing op gemeentegrond, wordt in eerste instantie voorberekend en uitgevoerd door de gemeente

 

Zonder omgevingsvergunning mag u niet:

 • een inrit maken vanaf de weg
 • de weg veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen)
 • een bestaande inrit veranderen

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • een tekening of foto met daarop de gewenste ligging van de inrit
  • een foto van de bestaande situatie

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een omgevingsvergunning voor een uitrit aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook uitvoerkosten in rekening. Dit zijn kosten voor de uitvoering op gemeentegrond, de werkzaamheden op gemeenteterrein worden uitgevoerd door en onder goedkeuring van de gemeente Voorst.

Buiten de aanpassing van de bestrating, kun u ook denken aan bijvoorbeeld aanpassing van groenvoorzieningen, of het voorzien van duikers t.b.v. watergangen.

Kosten van de leges in 2021 bedragen: € 246,55.

 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.