U wilt kabels en leidingen in de grond aanleggen. Hiervoor vraagt u eerst toestemming aan de gemeente.

Beschrijving

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

 • U doet de KLIC-melding op zijn vroegst 20 werkdagen en op zijn laatst 3 werkdagen voor de graafwerkzaamheden.
 • Alleen bij leidingen met gevaarlijke inhoud, zoals gas: de kabel- en leidinginformatie die u van het Kadaster krijgt, is tijdens het graven digitaal aanwezig op de graaflocatie.

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Of u vraagt de toestemming digitaal aan via mijn.wowportaal 

U heeft nodig:
- de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
- een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
- de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket: klik hier.

De gemeente Voorst neemt binnen acht weken een besluit. De gemeente Voorst kan dit verlengen met zes weken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=64, pid=41)label =>protected'Doe een KLIC melding of Oriƫntatieverzoek' (42 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://beveiligd.kadaster.nl/login?u=http%3A%2F%2Fbeveiligd.kadaster.nl%2Fk
        lic-particulier%2Fgraafmelding&k=%5Bdigid%2Ceidas%5D
  ' (128 chars) sduId =>protected466069 (integer) uid =>protected64 (integer) _localizedUid =>protected64 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected64 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Doe een KLIC melding of OriĆ«ntatieverzoek

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.