Een mantelzorgwoning bouwen

Mantelzorg is onbetaalde, intensieve ondersteuning aan of van uw familieleden/directe naasten. Het is dus meer dan de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten onder elkaar. Op deze pagina vindt u meer informatie over het krijgen van een mantelzorgverklaring.

Om mantelzorg mogelijk te maken waarbij de vraag onderzocht kan worden of een mantelzorgwoning nodig is, heeft u in elk geval een mantelzorgverklaring nodig. Dit proces om een mantelzorgverklaring te krijgen en daarna te laten beoordelen of een mantelzorgwoning aan de orde is, start u door uw verzoek te richten aan de medewerkers van Vergunningen. U kunt uw e-mail met uw verzoek en contactgegevens sturen naar omgevingsvergunning@voorst.nl. Daarnaast kunt u iedere werkdag telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0571- 27 93 35.

Proces

Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen maakt de wijkverpleegkundige een afspraak met degene die mantelzorg gaat ontvangen. Tijdens dat huisbezoek stelt de wijkverpleegkundige vragen over de benodigde zorg. Deze gegevens worden aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Het college overweegt en neemt een besluit op het verzoek tot het afgeven van een mantelzorgverklaring.

Stemt het college niet in met het afgeven van een mantelzorgverklaring, dan is een mantelzorgwoning niet mogelijk. Stemt het college wel in met het afgeven van een mantelzorgverklaring, dan beoordelen de medewerkers van Vergunningen of een mantelzorgwoning is toegestaan. 

Mogelijkheden mantelzorgwoning

Voor een nieuwe mantelzorgwoning zijn er twee opties: een bestaand bijgebouw verbouwen tot mantelzorgwoning of nieuwbouw. Hier zitten verschillende voorwaarden aan. Onze medewerkers staan elke werkdag klaar om vragen te beantwoorden in het gemeentehuis.

1. Een mantelzorgwoning in een bestaand bijgebouw

Om een mantelzorgwoning te maken in een bestaand bijgebouw is soms geen omgevingsvergunning nodig. Als het zonder vergunning mag, dan betekent dit niet dat er geen regels gelden.

2. Een nieuwbouw mantelzorgwoning

De regels voor de bouw van een nieuwe mantelzorgwoning of zorgunit zijn anders. Onder voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning een zorgunit te plaatsen op eigen terrein. Bespreek hiervoor eerst de plannen met een van onze medewerkers in het gemeentehuis.

Wat als mantelzorg vervalt?

Wanneer de mantelzorg vervalt, bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden van degene die mantelzorg ontving, dan mag u het gebouw niet meer gebruiken als woning. U moet de functie van het gebouw herstellen en de verbouwing ongedaan maken. Mantelzorgunits (nieuwbouw) moeten helemaal verwijderd worden.

Heeft u vragen?

Er is veel mogelijk op het gebied van mantelzorgwoningen en de regels kunnen ingewikkeld zijn. Daarom staan onze medewerkers Ruimte klaar om vragen te beantwoorden.