Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Daarom beoordeelt de welstandscommissie of uw plannen voldoen aan de welstandseisen.

Beschrijving

U hoeft niet apart een welstandsadvies aan te vragen. Nadat u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen heeft aangevraagd, beoordeelt de welstandscommissie of uw plannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De welstandseisen staan in het omgevingsplan.

Het resultaat van de beoordeling schrijft de commissie in het welstandsadvies. Het welstandsadvies wordt toegevoegd aan uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Uw bouwplannen moeten voldoen aan de welstandseisen als:

 • het bouwwerk in een gebied staat waar welstandseisen gelden
 • het niet gaat om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is)

Zo krijgt u een welstandsadvies over uw bouw- of verbouwplannen:

 • Controleer of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen in het omgevingsplan. Voldoen uw plannen niet aan de welstandseisen? U heeft 2 mogelijkheden:
  • u past uw plannen aan
  • u laat in uw vergunningaanvraag duidelijk weten waarom uw bouwplannen afwijken van de welstandseisen
 • Neem eventueel contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.
 • Vraag de omgevingsvergunning aan.
 • De welstandscommissie beoordeelt uw plannen. U hoeft zelf geen welstandsadvies aan te vragen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de vakgroep Vergunningen via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=5, pid=41)label =>protected'Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket ' (46 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://omgevingswet.overheid.nl/home' (37 chars)
    sduId =>protected461496 (integer)
    uid =>protected5 (integer)
    _localizedUid =>protected5 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected5 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Doe de vergunningcheck via het Omgevingsloket

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.