Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Vraag hiervoor een welstandsadvies aan bij de gemeente.

Beschrijving

U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden voor hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

De voorwaarden staan beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

De voorwaarden voor het aanvragen van welstandsadvies zijn onder andere:

 • U heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.
 • Het gaat niet om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is).

Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u eerst nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. 

Zo vraagt u een welstandsadvies aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • een bouwplan

Voor vragen kunt u contact opnemen met een medewerker van de vakgroep Vergunningen via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.