Het kan gebeuren dat u problemen krijgt met uw verhuurder. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan als dit gebeurt. Daarmee voorkomt u misverstanden en u blijft elkaar zo goed mogelijk begrijpen.

Bij wie meldt u?

Houdt een particuliere verhuurder zich niet aan de regels? Dan kan de gemeente gaan handhaven door een waarschuwing of boete te geven. U kunt ongewenst huurgedrag melden bij de gemeente.

Huurt u een sociale huurwoning van een woningcorporatie? Dan geldt de klachtenprocedure van de woningcorporatie zelf. De gemeente heeft niet de bevoegdheid om te handhaven bij woningcorporaties. Meldt u ongewenst verhuurgedrag bij de gemeente over een woningcorporatie? Dan sturen wij uw melding door naar de woningcorporatie.

In welke gevallen?

U kunt een melding indienen als er sprake is van een van de volgende situaties:

  • Discriminatie
  • Bedreiging of intimidatie
  • Waarborgsom die hoger is dan twee keer de maandelijkse huurprijs
  • Weigering om schriftelijk een huurovereenkomst aan te gaan
  • Te hoge huurprijs
  • Borg onterecht ingehouden
  • Dubbele bemiddelingskosten of te veel servicekosten

De gemeente Voorst geeft geen juridisch advies in individuele gevallen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met het Juridisch Loket.

Meldpunt problemen bij huur

De melding doet u bij voorkeur per mail via gemeente@voorst.nl. Het is ook mogelijk om een brief te sturen. Geef zoveel mogelijk informatie bij uw melding. Vermeld in ieder geval:

  • Uw gegevens
  • Over wie uw klacht gaat (naam en adres) 
  • Waar uw klacht over gaat (wees zo duidelijk mogelijk: hoe lang speelt dit al en wat speelt er precies?)

Een melding doen is gratis en het kan anoniem. Geef dan in uw melding aan dat u anoniem wil blijven.