Denkt u dat iemand zich niet aan de regels houdt? Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen.

Ga het gesprek aan

Wij vertellen altijd dat er een verzoek om handhaving is ingediend als wij bij degene komen over wie het verzoek gaat. Ook al vertellen wij niet wie het verzoek heeft ingediend, wordt dit uiteindelijk vaak toch bekend. Onze ervaring is dat het indienen van een handhavingsverzoek bijna nooit tot een betere onderlinge relatie leidt. Wij raden u daarom aan éérst met elkaar te praten over het probleem. Dit levert vaak veel meer op dan het indienen van een handhavingsverzoek.

Het kan best lastig zijn om met buren in gesprek te komen over bepaalde onderwerpen. Lukt het niet of loopt het gesprek op niets uit? Misschien kan Buurtbemiddeling van Mens en Welzijn u helpen. Zij kunnen u tips geven om het gesprek aan te gaan. Ook kunnen zij een gesprek organiseren met u en uw buren. Informatie over Buurtbemiddeling vindt u op de informatiepagina van Mens en Welzijn.

U moet belanghebbende zijn

Om een handhavingsverzoek in te kunnen dienen, moet u belanghebbende zijn. Bij de vraag of dat zo is, kan het bijvoorbeeld van belang zijn wat de afstand van uw woning tot de situatie is en of u er wel daadwerkelijk zicht op heeft. Om te kunnen beoordelen of u inderdaad belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving vraagt. Een anoniem verzoek kunnen wij daarom niet in behandeling nemen.

Hoe u een verzoek om handhaving indient

U moet duidelijk omschrijven waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden. Daarnaast moet u uw naam en adres noemen. Die gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u in die situatie belanghebbende bent. Tot slot moet u het handhavingsverzoek ondertekenen en de datum vermelden.

U kunt uw verzoek mailen naar gemeente@voorst.nl, of per post opsturen naar Gemeente Voorst, Postbus 9000, 7390 HA Twello.

Wat gebeurt er als u een verzoek om handhaving heeft ingediend?

Wij beoordelen eerst of er sprake is van een overtreding waartegen wij handhavend kunnen en mogen optreden. Is er geen overtreding? Dan wijzen wij uw verzoek af.

Kan een overtreding alsnog worden gelegaliseerd (bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen)? Dan moeten wij een overtreder de gelegenheid geven om alsnog een aanvraag te doen. Wij wijzen uw verzoek af als wij van plan zijn om de vergunning te verlenen.

Is er sprake van een overtreding waartegen wij handhavend kunnen optreden én zijn er geen redenen om van handhaving af te zien? Dan laten wij de overtreder weten dat wij van plan zijn om te handhaven. De overtreder mag op ons voornemen een reactie geven. Daarna nemen wij een besluit op uw verzoek om handhaving.