De gemeente biedt speelruimtes voor kinderen van alle leeftijden. Een melding over een speelterrein of speeltoestel doet u bij de gemeente. Ook als het om overlast gaat. Bij dringende overlast belt u de politie.

Beschrijving

De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten.

Speelterreinen en -toestellen van de gemeente worden regelmatig gecontroleerd. Elk jaar gaat een onafhankelijke inspecteur langs elk speelterrein van de gemeente. De gemeente doet ook zelf inspecties.

U kunt het melden als er iets mis is met een speelterrein. Aan de hand van uw melding kan de gemeente een reparatie uitvoeren. Ook kan de gemeente jeugd- en jongerenwerk inschakelen.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor speelplaatsen en speeltoestellen van anderen. Bijvoorbeeld als mensen hun trampoline in de gemeentelijke speeltuin zetten. Een onderneming met een speelplaats moet die op eigen grond plaatsen en hem ’s nachts afsluiten.

Let erop dat u uw hond niet uitlaat op speelterreinen.

Een externe organisatie inspecteert één maal per jaar de speeltoestellen op veiligheid. De gemeente inspecteert de speeltoestellen en de speelplekken een aantal malen per jaar. Mocht u constateren dat een toestel onveilig is of heeft u vragen over speeltoestellen, dan kunt u contact opnemen met Ronald van Lent, via tel. 0571 - 27 98 51.

U kunt een melding doen over een speelterrein van de gemeente als:

  • een toestel stuk, gevaarlijk, onveilig of vies is
  • er overlast is van honden- of kattenpoep
  • er veel plassen liggen
  • tieners overlast geven in een speeltuin voor kleinere kinderen
  • hangjeugd overlast geeft

In het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (1997) is wettelijk geregeld aan welke eisen speeltoestellen moeten voldoen. Op basis van dit Besluit is de gemeente als beheerder van speelvoorzieningen verantwoordelijk voor het veilig plaatsen van speeltoestellen en voor het inspecteren en onderhouden ervan.

Het vervangen (groot onderhoud) van de speeltoestellen op de diverse openbare speelplekken in de gemeente Voorst is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan speelvoorzieningen.

Bij grotere nieuwbouwlocaties wordt in het projectplan door de gemeente een verplichting opgelegd aan de projectontwikkelaar om ruimte te reserveren voor de aanleg van speelvoorzieningen. Hierbij worden geen strak omschreven voorschriften of normen qua oppervlakte en type voorziening gebruikt.

Als er vragen of klachten zijn dan kan contact worden opgenomen met de gemeente. Via de email gemeente@voorst.nl of via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11.