De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek. De eerste 3 jaar betaal je geen rente en aflossing.
Kijk ook eens op de website van de consumentenbond voor informatie over de starterslening.

Wanneer kom je in aanmerking voor een Starterslening?

 • Je gaat voor het eerst een woning kopen, waar je zelf (of met je partner) gaat wonen.
 • Je bent 35 jaar of jonger.
 • Je sluit een hypotheek af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).Om voor een lening met NHG in aanmerking te komen mag de koopsom of marktwaarde van de woning niet meer zijn dan €355.000. Als je energiebesparende voorzieningen neemt dan is dit bedrag €376.300. 

 • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000.
 • De Starterslening kan niet worden verstrekt indien de Koopsubsidie BEW is toegekend.

Voor het opstellen van de toewijzingsbrief en de toetsing:

Persoonlijke gegevens

 • Volledige naam
 • Geboortedatum

Gegevens huidig adres

 • Postcode
 • Adres
 • Huisnummer
 • Toevoeging huisnummer

Gegevens onderpand (voor dit adres is de lening bedoeld):

 • Straat- of projectnaam
 • Huis- of bouwnummer
 • Toevoeging huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam

Voor meer informatie over de Starterslening in de gemeente Voorst kunt u contact opnemen met Laurens Nijman via telefoonnummer 0571 279829 of via e-mail l.nijman@voorst.nl

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.