De laatste jaren is er volop belangstelling voor vernieuwende woonvormen. Het bekendste woonconcept, overgewaaid uit Amerika, zijn de Tiny Houses. Regelmatig verschijnen ze in tv-programma’s en in de vakbladen over architectuur. Daarnaast zijn ook andere innovatieve woonconcepten in ontwikkeling. Het gaat daarbij vaak om een combinatie van; kleiner wonen, duurzaam wonen, tijdelijk wonen, wonen met zorg of vormen van groepswonen met gedeelde voorzieningen. Niet alle concepten vallen dus onder het begrip Tiny House. Andere vormen van klein wonen noemen we ook wel micro-wonen. Bij micro-wonen gaat het niet om tijdelijke maar om vaste woonruimte. Vanuit het oogpunt van betaalbaarheid is deze woonvorm interessant voor kleine huishoudens.

Het onderzoek en de Voorster situatie

Op verschillende plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met vernieuwende woonvormen, zoals Tiny Houses. Ook in de gemeente Voorst is hier aandacht voor. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de belangstelling, behoefte, wenselijkheid, locaties en voorwaarden in de gemeente Voorst. Dit heeft geresulteerd in het onderzoek ’50 m2 geluk, een onderzoek naar Tiny Houses in de gemeente Voorst’. Tiny House is een vernieuwende, tijdelijke woonvorm die op veel sympathie kan rekenen. De echte Tiny House doelgroep heeft veelal een idealistisch motief en bouwt en bewoont de Tiny Houses vanuit een behoefte voor een eenvoudiger, milieubewuste leefstijl. Ook zoekt deze doelgroep de vrijheid om te gaan en staan waar je wilt en is op zoek naar een tijdelijk woonconcept. Op het eerste gezicht lijkt het een fraaie oplossing om betaalbare woonruimte toe te voegen in de gemeente met een bijzondere architectuur. Echter naast voordelen heeft het concept ook een aantal nadelen die het niet wenselijk maken om deze tijdelijke woonvorm gemeentebreed te faciliteren. Dit geldt zowel voor het buitengebied als in de kernen. Ook blijkt uit het onderzoek dat Tiny Houses een specifieke nichemarkt is onder de noemer van klein wonen. In de gemeente Voorst is doelgroep voor deze tijdelijke woonvorm beperkt in omvang. Wel ziet de gemeente Voorst ruimte voor een kleinschalige pilot voor Tiny Houses.

In het onderzoek is ook gekeken naar andere, permanente vormen van klein wonen, ook wel micro-wonen genoemd. Uit het onderzoek volgt dat er meer belangstelling is voor deze vorm van klein wonen op een daartoe geschikte locatie. Het motief voor deze woonvorm ligt vooral op betaalbaarheid en/of een op de levensstijl afgestemde woonvorm.

Uit het onderzoek volgt dat bij nieuwbouwplannen in de kernen én functieveranderingsplannen in het buitengebied meer aandacht wordt besteed aan andere (waaronder kleinere en/of vernieuwende) woonvormen passend bij de lokale behoefte.

Het volledige onderzoek vindt u onder ‘downloads’, rechts op deze pagina.

Kleinschalige pilot

De gemeente Voorst gaat in nieuwbouwplannen niet op voorhand locaties aanwijzen voor vernieuwende woonvormen. Wel staat zij bij nieuwbouwplannen open voor vernieuwende woonconcepten die aansluiten bij de lokale behoefte. Zo wil zij ook ruimte bieden aan een kleinschalige pilot voor Tiny Houses. Daarvoor is een concrete locatie in beeld; de Fliegerhorst in Teuge. De pilot maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling van het voormalig MOB-complex in Teuge. De Fliegerhorst wordt getransformeerd tot een inspiratiedorp voor een gezonde aarde en een bewuste samenleving. Binnen deze ontwikkeling wordt ruimte geboden aan een kleinschalige pilot van maximaal 5 Tiny Houses, voor een periode van maximaal 10 jaar. De Tiny Houses maken onderdeel uit van de nieuwe tijdslaag van de monumentale Fliegerhorst. Dat vraagt om een zorgvuldige vormgeving van de Tiny Houses, ze worden daarom onder architectuur ontworpen. Het is nu nog niet duidelijk wanneer uitvoering van het totale plan plaatsvindt. Meer informatie delen wij met u zodra deze beschikbaar is.