Afkoppelbijdrage

Afkoppelen is het scheiden van regenwater en afvalwater (wc's, wasmachines, douches), zodat het regenwater niet meer naar het riool stroomt. Zo ontzien we het riool en voorkomen we dat afvalwater in de natuur stroomt bij hevige buien. We willen het regenwater dus zoveel mogelijk afkoppelen van de gemengde riolering. Dit gebeurt in de nieuwbouwwijken vanaf het einde van de vorige eeuw al standaard, maar in de oudere wijken is dit op veel plaatsen nog niet het geval.

Bij nieuwbouw en grootschalige verbouw is het verplicht dit water te scheiden. Voor oudere bebouwing geldt dit niet. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college daarom een afkoppelbijdrage ingesteld. Deze is alleen bedoeld voor particulieren.

Hoe werkt de afkoppelbijdrage?

De afkoppelbijdrage bestaat uit de uitgifte van materiaal dat u nodig heeft voor het afkoppelen. Met onderstaand intekenformulier kunt u zelf aangeven welke materialen u wilt ontvangen. U brengt deze materialen vervolgens zelf aan (of laat dit doen). Wij houden steekproeven om te zien of het materiaal is aangebracht en of het ook na enige tijd nog aanwezig is. U hoeft niet in een keer heel uw huis van de riolering af te halen. Alleen de voorkant of achterkant van het huis is ook goed. Wel krijgt u alleen materiaal als dit gedeelte van de woning eerst op het riool aangesloten was. Maak altijd een overloop naar uw tuin, de stoep of naar het bestaande riool omdat het soms harder regent dan dat er bijvoorbeeld in een regenton past.

De afkoppelbijdrage loopt in elk geval tot en met 2027. Daarna bekijkt de gemeente of ze deze regeling voortzet.

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor de regenton te gaan (inloggen met DigiD).

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie of advies contact met Paul van Dijk via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail p.vandijk@voorst.nl.