De afkoppelbijdrage

Afkoppelen is het scheiden van regenwater (regen, sneeuw, hagel e.d.) en het vuilwater (toiletten, wasmachines, douches e.d.). Op dit moment worden op veel plaatsen deze waterstromen nog gecombineerd afgevoerd naar de zogenaamde gemengde riolering. Het is wenselijk voor het milieu om de hemelwaterstroom van deze riolering af te halen. Dit gebeurt in de nieuwbouwwijken vanaf het einde van de vorige eeuw al standaard, maar in de oudere wijken is dit op veel plaatsen nog niet het geval.

Bij nieuwbouw en grootschalige verbouw is er een verplichting dit water te scheiden maar voor oudere bebouwing is deze verplichting er niet. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld.

Hoe ziet deze bijdrage er uit?

De afkoppelbijdrage bestaat uit de uitgifte van materiaal voor afkoppelen. Door middel van een intekenformulier kunt u aangeven welke materialen u wilt ontvangen. Het aanbrengen van deze materialen gebeurt door uzelf of in opdracht van u. De gemeente houdt steekproeven om te zien of het materiaal daadwerkelijk is aangebracht en of deze na enige tijd nog aanwezig zijn. U hoeft niet in één keer heel uw huis van de riolering af te halen. Als u alleen de voorkant of achterkant wilt doen is dit ook goed. Wel krijgt u alleen materiaal als dit gedeelte van de woning eerst op het riool aangesloten was. Maak altijd een overloop naar uw tuin, de stoep of naar het bestaande riool omdat het soms harder regent dan dat er bijvoorbeeld in een regenton past.

Hoe ontvang ik een bijdrage?

Zoals hier boven al gemeld is richt de bijdrageregeling zich op de particulieren die nu geen afkoppelplicht hebben. Onder de downloads staan de benodigde documenten waarmee u kunt controleren of uw woning in aanmerking komt voor de afkoppelbijdrage. Begin bij stap 1 van het stappenplan en ontdek of u in aanmerking komt voor de bijdrage! 

De afkoppelbijdrage loopt voor minimaal vijf jaar, van 2017 tot en met 2021. Daarna bekijkt de gemeente of deze subsidie wordt voortgezet.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met Paul van Dijk, telefoon (0571) 27 98 42 of e-mail  p.vandijk@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data