Voorst leeft met Water

Voorst leeft met water, maar wat houdt dat precies in? Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en regent het meer. Dit heeft direct gevolgen voor iedereen. Daarom moeten we goed nadenken over hoe we willen leven met water - nu en in de toekomst. Dat is een vraag die alle Nederlanders aangaat. De gemeente Voorst en het Waterschap Vallei en Veluwe willen er samen met u voor zorgen dat water in Voorst minder overlast veroorzaakt, schoner wordt en nog aantrekkelijker wordt om te gebruiken en van te genieten. 

Om dit te bereiken, ontwikkelden we het Programma Water. Dit programma maakt de speerpunten op het gebied van water helder. Het programma geeft een beeld van de huidige situatie maar vooral ook een visie voor de toekomst. De thema’s van het programma zijn: Afvalwater, Regenwater, Oppervlaktewater, Grondwater en Drinkwater. Deze verschillende thema´s horen onlosmakelijk bij elkaar. De gemeentelijke watertaken richten zich vooral op het afvalwater, het hemelwater en het grondwater. De zorg voor het oppervlaktewater ligt voornamelijk bij het waterschap en bij Rijkswaterstaat, de zorg voor het drinkwater ligt primair bij de Vitens.

Riolering

De riolering is een ondergronds stelsel van buizen, putten en pompen in de dorpen en het buitengebied. Het voert het afvalwater op een veilige en gezonde manier af. We maken onderscheid tussen twee soorten riolering: vrijvervalriolering (deze werkt op zwaartekracht) en drukriolering (deze werkt door pompen). Verder kan het stelsel gemengd of gescheiden zijn. Wat dit allemaal precies inhoudt en wat u moet doen bij een verstopping, leest u op de rioleringspagina

Watervergunning

Verricht u werkzaamheden in de buurt van een watergang zoals een beek, kanaal of rivier (binnen de zogenaamde keurzone)? Onttrekt u water, of wilt u juist water lozen? Dan heeft u een watervergunning nodig. Deze vergunningen verstrekt het waterschap. In sommige gevallen volstaat een melding en in een enkel geval moet u zich wenden tot de provincie. Op de website van Waterschap Vallei en Veluwe kunt u zien of u een watervergunning nodig heeft.

Waterloket

Meer informatie over grondwater, goed rioolgebruik of wat te doen bij een rioolverstopping? Lees er alles over bij het waterloket, of stel uw vraag direct aan de gemeente of het waterschap.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Marjolijn Bijsterveld via ons algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: m.bijsterveld@voorst.nl