Als u grondwater of oppervlaktewater gebruikt, dan moet u dit melden. In sommige gevallen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Bent u van plan een koude- warmteopslag (KWO) aan te leggen? Dan heeft u een grondwatervergunning nodig via de provincie

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een watervergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u grondwater of oppervlaktewater wilt gebruiken, dan moet u dit vooraf melden. Oppervlaktewater is onder andere slootwater, rivierwater, kanaalwater, zeewater en water uit een meer.

U moet een vergunning aanvragen als:

 • u grondwater gebruikt in de buurt van een oppervlaktewater in beheer van Rijkswaterstaat
 • u meer dan 150.000 m3 grondwater per jaar gebruikt voor industriële toepassingen
 • u oppervlaktewater gebruikt in beheer van Rijkswaterstaat en waarbij:
  • u meer dan 100 m3 water per uur gebruikt; of
  • de instroomsnelheid meer is dan 0,30 meter per seconde

Wanneer u water gebruikt van sloten, rivieren, meren en plassen in beheer van het waterschap, dan bepaalt het waterschap of u een vergunning moet aanvragen. Dit geldt ook voor grondwater in het beheergebied van het waterschap. Meer informatie vindt u op de website van het waterschap.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het gebruik van grond- en oppervlaktewater zijn:

 • het onttrekken van grond- of oppervlaktewater mag geen grote impact hebben op de ecologie van een gebied
 • het onttrekken van grond- of oppervlaktewater mag niet leiden tot een watertekort of een te lage grondwaterstand
 • het onttrekken van oppervlaktewater mag het vaarverkeer niet belemmeren.

Zo vraagt u een vergunning aan of doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft of dat u een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • waarvoor u het grond- of oppervlaktewater wilt gebruiken
  • de ruimtelijke coördinaten van de innamepunten van het grond- of oppervlaktewater
  • de capaciteit van de pomp in m3 per uur
  • het maximale gebruik van grond- of oppervlakte water in:
   • m3 per uur
   • m3 per dag
   • m3 per maand
   • m3 per jaar
 • welke maatregelen u neemt om de negatieve effecten van de wateronttrekking te voorkomen of te beperken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolijn Bijsterveld via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: m.bijsterveld@voorst.nl 

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u met een activiteit begint.

Bij een vergunning krijgt u de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.