Het waterloket van Voorst

Iedereen heeft wel eens vragen over water. Of het nu gaat om een storing aan de drukriolering, klachten over stankoverlast of simpelweg het verschil tussen regen- en grondwater: u kunt het hier vinden. 

Storing drukriool melden

Watersysteem en waterketen

Het watersysteem is de natuurlijke weg van het water. Regenwater valt op de grond en zakt in de bodem (naar het grondwater) of loopt naar het oppervlaktewater. Het grootste deel komt uiteindelijk in zee terecht. Daar verdampt het, vormt het wolken die naar land drijven en opnieuw neerslag geven.

De mens is verantwoordelijk voor de waterketen: het oppompen van grondwater om er drinkwater van te maken. Drinkwater wordt uiteindelijk afvalwater. Dit water gaat dan naar de rioolwaterzuivering, dat het schoonmaakt. Hierna komt het water weer in het oppervlaktewater terecht. Lees hieronder alles over de verschillende soorten water.

Regenwater

Regenwater moet ergens heen. Dit kan via het riool naar de waterzuivering, naar het oppervlaktewater of direct naar de bodem. Regenwater heet ook wel hemelwater. Dit is een verzamelnaam voor alle verschillende soorten neerslag. In Nederland is dat natuurlijk hoofdzakelijk regen, maar soms ook hagel of sneeuw. Gemiddeld valt er in Nederland in een heel jaar 797 mm neerslag. De meeste neerslag valt bij ons niet in de winter maar in de zomer. Als gevolg van klimaatverandering neemt de neerslag in Nederland toe. Daarom houden we alvast rekening hiermee door grotere rioleringsbuizen aan te leggen.

Regenwater zakt de bodem in tot het niet verder kan. Dan stuit het op een zone waar het water blijft staan. Boven deze zone raakt de grond 'verzadigd'. Dit houdt in dat de grond geen water meer kan opnemen. Op welke hoogte dit precies is, noemen we de grondwaterstand of het grondwaterpeil. In het grondwater zitten allerlei stoffen die ook in de bodem voorkomen. Het grondwaterpeil hangt onder andere af van:

  • Hoeveel regen er valt
  • Hoeveel (regen)water verdampt
  • Wat voor soort grond de bodem heeft (veen laat minder water door dan zand)
  • Of er tunnels of garages onder de grond liggen (die kunnen grondwater naar boven stuwen)
  • De afstand tot het oppervlaktewater en het peil hiervan

Het grondwatersysteem zit ingewikkeld in elkaar. Het is (meestal) onzichtbaar en houdt zich niet aan gemeentegrenzen. We kunnen het zelf lastig beinvloeden. 

Al het water dat u ziet in sloten, vijvers, rivieren en meren noemen we oppervlaktewater. Een deel van het water verdampt door de zon. Een ander deel zakt in de bodem en wordt grondwater. Het teveel aan water stroomt via sloten en rivieren naar de zee. Een belangrijke functie van het oppervlaktewater is het opslaan en afvoeren van regenwater.

Per persoon gebruiken we in Nederland ongeveer 125 liter drinkwater per dag. We drinken het, koken ermee, douchen, baden, en doen de afwas. Maar we geven ook de planten in de tuin water en spoelen het toilet door. Het schone drinkwater uit uw kraan komt in eerste instantie uit de grond of uit een rivier of meer. Na zuivering levert uw drinkwaterbedrijf het bij u thuis af. Hier betaalt u voor. In onze regio levert waterbedrijf Vitens het water.

Al het afvalwater uit uw toilet, douche en keuken loopt via de leidingen in uw huis naar een buis (het riool) onder de straat. Via buizen en pompen gaat het naar de rioolwaterzuivering. Ook regenwater gaat meestal het riool in, via regenpijpen en straatputten. Soms zakt het regenwater ook gewoon in de bodem weg. De riolering zorgt voor:

  • de afvoer van ons afvalwater
  • droge voeten, door de afvoer van regenwater
  • het voorkomen van ziekten
  • een schoner milieu