Wilt u de gevel van uw gebouw reinigen? Meld dit dan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente.

Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen, dan doet u een melding bij het waterschap.

Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt, hoeft u niet melden. Bijvoorbeeld ramen lappen.

De gemeente kan u regels geven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Bijvoorbeeld:

 • welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken
 • hoe u voorkomt dat het afvalwater in de bodem terechtkomt
 • hoe u het afvalwater moet afvoeren

Zo meldt u het reinigen van gevels:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Geef uw melding door.
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres en eventueel die van het reinigingsbedrijf
  • waar en wanneer de gevels gereinigd worden
  • waarom de reiniging nodig is (bijvoorbeeld vanwege een grote schoonmaak)
  • hoe u gaat schoonmaken (de reinigingsmethode) en waarom u hiervoor kiest
  • hoe u de afvalstoffen gaat afvoeren
  • als u (afval)water gaat lozen: welke afvalstoffen in het water zitten en hoe u het water gaat lozen

Een melding doet u 4 weken van tevoren.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.