Van een stinkend riool tot dode vissen in de sloot: het waterschap of de gemeente is over het algemeen uw aanspreekpunt voor veel voorkomende waterproblemen. Ook voor advies kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. 

Bubbelend en stinkend riool

Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dit geldt voor het riool in en om uw huis en voor het openbare riool. De lucht van beide riolen stroomt voor een groot deel via uw huis het riool uit, via een open rioolpijp die door uw dak naar buiten steekt.

Vooral als het regent en er dus veel water het riool in loopt, moet er veel lucht uit het riool. Die vieze lucht wilt u natuurlijk niet in huis hebben. Daarom moet uw riool in huis ook luchtdicht zijn. Pas wel op dat u bij de open pijp geen dakraam of ventilatierooster plaatst. Dan komt de stank alsnog in uw woning!

Problemen door bubbels en stank
Steekt er geen ontluchtingspijp uit uw dak? Dan kunt u last krijgen van een bubbelende afvoer of stank in huis. Is uw riool niet verstopt maar hoort u toch gebubbel? Dan zit het probleem in de ontluchting. Ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot (zoals een zwanenhals) heeft en het riool toch stinkt. Misschien hebt u bij een verbouwing de dikke ontluchtingspijp vervangen door een kleinere omdat u niet precies wist waarvoor de pijp daar zat. Schakel bij bubbelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige in, zoals een installateur of loodgieter.

Problemen door stank (zonder bubbels)
U heeft last van rioollucht zonder dat het riool bubbelt. Een oorzaak is een stankslot dat niet meer functioneert, bijvoorbeeld omdat al het water verdampt is (vanwege beperkt gebruik of na een lange vakantie). Dan staat het riool in open verbinding met de lucht in huis. U lost het op door wat water in de gootsteen, wasbak of putje te gieten en het goed door te spoelen.

Hebt u stankproblemen sinds bij u in de buurt aan het riool is gewerkt? Of woont u in een gebied met flinke hoogteverschillen? Overleg dan met uw gemeente om een oplossing te vinden.

Soms kan het gebeuren dat u vissen aan het wateroppervlak naar adem ziet happen. Er zit dan weinig zuurstof in het water. Dit kan komen door verschillende oorzaken:

 • De baggerlaag verbruikt veel zuurstof
 • Het is een warme dag, waardoor de temperatuur van het water hoger wordt en er in het water minder zuurstof is. Dit komt vooral voor in ondiepe wateren
 • Het heeft hard geregend en de riolering loost het water via een zogenaamde overstort in het oppervlaktewater. Het rioolwater is warmer dan het oppervlaktewater en bevat minder zuurstof.

Als het zuurstofgehalte heel erg laag wordt, kunnen de vissen ook sterven. Ziet u meerdere vissen in het water naar zuurstof happen en/of dood in het water liggen? Neem dan contact op met het waterschap. Verwijder de vissen niet zelf, dat is niet goed voor de gezondheid. Het waterschap verplaatst vissen in ademnood of voegt extra zuurstof toe aan het water.

Gemeente en waterschappen proberen zuurstofloze situaties uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt het oppervlaktewater doorgespoeld met vers water, worden buffersystemen/maatregelen in het riool aangebracht of toegepast zodat het riool zo min mogelijk tot overstort komt.

 

Problemen ontstaan als de grondwaterstand in woongebieden langere tijd te hoog of te laag is. Zo kunnen houten funderingspalen (waarop gebouwen steunen) rotten als het grondwater heel diep zit. Met eventuele verzakkingen tot gevolg. Deze problemen spelen vooral in het westen van ons land. Een te hoge grondwaterstand kan bijvoorbeeld ook leiden tot vocht in huis.

Dit komt vooral voor bij oudere huizen. Zo is bij oudere huizen de vloer niet altijd waterdicht. In heel Nederland hebben zo'n 260.000 woningen problemen. Dan is het een combinatie van bouwkundige problemen en een te hoge grondwaterstand. Gelukkig bestaan hiervoor verschillende bouwkundige oplossingen.

Advies
U kunt muren (laten) impregneren om ze waterdicht te maken. De overlast verdwijnt omdat het grondwater niet meer door de muren naar binnen kan.
Dicht gaten en kieren in de begane grondvloer af en maak het kruipluik vochtdicht. Hiermee voorkomt u dat vochtige lucht vanuit de kruipruimte naar de woonruimte stroomt. Verbeter de ventilatie van de woonruimte en/of kruipruimte, dat kan met ventilatieroosters of mechanische ventilatie (ventilator).

Vul te diepe kruipruimten op met goed doorlatend materiaal. Het effect is dat het grondwater minder goed kan optrekken. Schelpen zijn hiervoor uitermate geschikt. Leg folie op de bodem van de kruipruimte zodat u verdamping van het grondwater tegengaat. Schakel bij twijfel altijd een deskundige in.

Een stinkende watergang zoals sloot, beek of kanaal heeft meestal een natuurlijke oorzaak. Dit kan komen door rottende plantenresten op de bodem of een periode van droogte. Soms kan een lozing uit de riolering ook een oorzaak zijn.

Merkt u een constante stankoverlast stankoverlast buiten het dorp die een paar dagen duurt en stroomt het water niet door? Neem dan contact op met het waterschap. Als er binnen het dorp stankoverlast is kunt u de gemeente bellen. Wanneer u een melding gedaan heeft wordt:

 • ter plaatse de situatie bekeken
 • en indien mogelijk de overlast weggenomen

Soms is baggeren noodzakelijk om de overlast weg te nemen. Dit vraagt meer tijd en planning. Bij zeer erge overlast kunnen tijdelijke maatregelen worden getroffen.

Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt, gewoon wc-papier en wat door het zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool. Veel andere stoffen zijn schadelijk voor riolering en rioolwaterzuivering. Woont u in een ouder huis? En hebt u ondanks zorgvuldig gebruik van het riool toch wel eens een verstopping gehad? Vul dan uw spoelbak een keer per maand met heet water en soda. Trek daarna de stop eruit. Deze flinke stroom water maakt het riool (enigszins) schoon.

Pas op met chemische middelen
Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet. Bijvoorbeeld van een wastafel. De andere aansluitingen doen het prima. Draai dan de sifon open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen! Ze kunnen uw riool aantasten en de werking van de rioolwaterzuivering verstoren. Schakel liever een rioolreinigingsbedrijf in.

Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting meer werkt, of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Waarschijnlijk is dan het riool onder uw huis of in uw tuin verstopt. Ook kan het probleem bij het openbare riool liggen.

Om de juiste oorzaak te vinden, moet u het zogenaamde ontstoppingsstuk (laten) opgraven. Dat ligt rondom de perceelgrens, net op uw grond of de grond van de gemeente. Hierin is goed te zien waar een eventuele verstopping zit. Staat het vol water, dan zit het probleem in het openbare riool. Is het droog, dan zit er waarschijnlijk een verstopping in of rond uw huis. Zit het probleem in het openbare riool, dan moet u de gemeente bellen. Wij verhelpen de verstopping dan zo snel mogelijk. Als blijkt dat u het riool onjuist hebt gebruikt, kan de gemeente?de kosten op u verhalen. Als de verstopping in uw riool zit, moet de huiseigenaar (dus u of de verhuurder) de verstopping zelf (laten) verhelpen.

Let op! Voor het opgraven van het ontstoppingsstuk hebt u toestemming van de gemeente nodig. Bel daarom altijd eerst met de gemeente.

Waterverontreiniging is slecht voor natuur en milieu. Snel handelen is dan belangrijk om erger te voorkomen. Wanneer u waterverontreiniging signaleert, zoals olie, dode vissen/dieren of gevaarlijk afval, geef dit dan aan bij het waterschap. Het waterschap zal dan:

 • de verontreiniging isoleren en wegnemen
 • de oorzaak zoeken van de verontreiniging
 • voorkomen dat het opnieuw gebeurt
 • de kosten verhalen op de veroorzaker.

Ook bij minder ernstige vormen van waterverontreiniging, bijvoorbeeld bij zwerfvuil in het water, of bij een stinkende gracht of sloot vragen wij u contact op te nemen.

Een muffe geur of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. De drie belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 1. te weinig ventilatie
 2. lekke riolen of regenpijpen
 3. grondwaterproblemen

Door te ademen, koken of wassen zorgt u voor vocht in huis. Zeker als uw geiser geen afvoer heeft of uw keuken geen afzuigkap. Daarom moet u ventileren. Bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dan ventileert u constant een beetje. Flink doorluchten kan door een keer per dag de ramen even open zetten. Ook het verwarmen van kamers helpt om vocht te verdrijven.

Een lekke regenpijp kan ook voor vochtproblemen in huis zorgen. Dat vocht kan namelijk door de buitenmuur komen. Ook kan het riool in uw huis lekken of verstopt zijn. Dit zorgt ook voor vochtoverlast. En dat geldt natuurlijk ook voor lekke water- of CV-leidingen. Schakel een installateur in als u dit soort problemen hebt.

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe. De straten staan dan vaker blank. Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Dat zou tientallen miljarden euro's kosten. Daarom wordt een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Ook benutten we steeds vaker openbaar groen voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. Als wegen en groen tijdelijk water kunnen opvangen, voorkomen we dat het water zomaar de huizen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en onbruikbaar worden. Ook moet er voldoende hoogteverschil zijn tussen de weg en het gebouw. Zo moeten ondergrondse garages en winkels met een gelijkvloerse ingang een drempel?of andere constructie hebben om het water tegen te houden.