Regenwater

Regenwater afkoppelen

Het meeste regenwater stroomt het riool in. Daar vermengt het zich met het vuile water van bijvoorbeeld de wc en de wasmachine. Al het water in het riool gaat naar de rioolzuiveringsinstallatie in Terwolde. Maar regenwater is best schoon en hoeft eigenlijk niet gezuiverd te worden. Daarom is het verstandig om het schone hemelwater te scheiden van het vuile water. Dit noemt men afkoppelen.

Het nut van afkoppelen

Het afkoppelen van regenwater heeft meerdere voordelen. Er is dan meer ruimte in het riool voor het overige afvalwater. Dan zijn er ook minder overstorten noodzakelijk op het oppervlaktewater, en hebben we minder pompen of gemalen nodig. Dat is beter voor het milieu. En is er minder overlast zoals borrelen of overloop in douches en wc's bij hevige regenval.

Wat doet de gemeente?

Wij hebben voor particulieren de afkoppelbijdrage ingesteld. Dit is een gift in de vorm van materialen die nodig zijn om regenwater af te koppelen. Ook hebben we de afgelopen jaren op verschillende plaatsen regenwater afgekoppeld. Op het moment dat de weg vanwege werkzaamheden toch al opengebroken moest worden, pakten we dit (zover mogelijk) tegelijk aan. We plaatsten dan twee nieuwe buizen in de grond zodat het water gescheiden wordt. Het regenwater stroomt dan uiteindelijk via een infiltratiebuis naar een watergang toe (een rivier, beek of kanaal).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Marjolijn Bijsterveld via ons algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: m.bijsterveld@voorst.nl