Beschrijving

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend voor containergebruikers?

In februari van elk jaar ontvangt u een aanslag van de afvalstoffenheffing van Tribuut. Deze bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een bedrag dat afhankelijk is van het aantal ledigingen over het voorgaande jaar van de container(s) met een grijze deksel.

Zet u de container met de grijze deksel minder vaak aan de straat, dan bespaart u dus op de hoogte van uw afvalstoffenheffing. En het is beter voor het milieu.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend voor bewoners van gebouwen met een verzamelcontainer?

Bewoners van gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer betalen alleen vastrecht. De inzamelingskosten betalen deze bewoners via de aankoop van de gele Voorster afvalzakken voor restafval.

nota of aanslag

In onze gemeente wordt de heffing en invordering van gemeentebelastingen uitgevoerd door Tribuut. 

Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing, zie de website van Tribuut