Beschrijving

Let op!

Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst. Aanmelden kan tot uiterlijk de donderdag ervoor om 9:30.

Inzameldata zijn:

17 December 2021
14 Januari 2022
11 Februari 2022
11 Maart 2022
8 April 2022
6 Mei 2022
3 Juni 2022
1 Juli 2022
29 Juli 2022
26 Augustus 2022
23 September 2022
21 Oktober 2022
18 November 2022
16 December 2022
13 Januari 2023

 

Grofvuil en grofgroen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien.

Grof vuil zelf wegbrengen

U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus-Berkel, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

Grof vuil op laten halen

 • Prijzen: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huisvuil
 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): Klik hier om het ophalen van grof tuinafval aan te melden en hier om grof huisvuil aan te melden.
  2. Alleen na afspraak in verband met Corona: aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost € 15,35 extra.

Voorwaarden

 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie de lijst onder 'Formulieren' wat grof vuil is.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel uw grof groen of grof vuil tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 

U bent inwoner van de gemeente.

Grof vuil zelf wegbrengen of op laten halen door de gemeente

Grof vuil zelf wegbrengen

U rijdt naar één van de recyclepleinen. U heeft geen milieupas nodig.

Grof vuil op laten halen

 • Prijzen: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil
 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): hier voor grof tuinafval en hier voor grof huisvuil.
  2. Alleen na afspraak in verband met Corona: aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost € 15,35 extra.

Voorwaarden

 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie de lijst onder 'Formulieren' wat grof vuil is.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel uw grofvuil zoveel mogelijk. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 

zie 'aanpak'

 • https://www.circulus-berkel.nl/voorst/alles-over-diftar-en-tarieven/voorst/
 • Grof huisvuil laten ophalen door de gemeente: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil