Beschrijving

Let op!

Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst. Inzameldata zijn: 31 juli, 28 augustus, 25 september, 23 oktober, 20 november en 18 december. Aanmelden kan tot uiterlijk de donderdag ervoor om 9:30.

 

Grofvuil en grofgroen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien.

Grof vuil zelf wegbrengen

U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus-Berkel, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

Grof vuil op laten halen

 • Prijzen: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil
 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): Klik hier om het ophalen van grof tuinafval aan te melden en hier om grof huisvuil aan te melden.
  2. Alleen na afspraak in verband met Corona: aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost € 15,35 extra.

Voorwaarden

 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie de lijst onder 'Formulieren' wat grof vuil is.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel uw grofvuil zoveel mogelijk. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 

U bent inwoner van de gemeente.

Grof vuil zelf wegbrengen of op laten halen door de gemeente

Grof vuil zelf wegbrengen

U rijdt naar één van de recyclepleinen. U heeft geen milieupas nodig.

Grof vuil op laten halen

 • Prijzen: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil
 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus Berkel een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): hier voor grof tuinafval en hier voor grof huisvuil.
  2. Alleen na afspraak in verband met Corona: aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost € 15,35 extra.

Voorwaarden

 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie de lijst onder 'Formulieren' wat grof vuil is.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel uw grofvuil zoveel mogelijk. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 

zie 'aanpak'

 • https://www.circulus-berkel.nl/voorst/alles-over-diftar-en-tarieven/voorst/
 • Grof huisvuil laten ophalen door de gemeente: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil