Beschrijving

Let op!

Let op:

In verband met het corona virus stoppen wij tijdelijk met de grof vuil en grof groen inzameling op woensdagen! 

Inwoners kunnen met hun grof afval nog wel terecht op de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Controleer voor de zekerheid de site van Circulus-Berkel voor de actuele ontwikkelingen.

Grofvuil en grofgroen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien. U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus-Berkel, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald.

Ook is het mogelijk om het tegen betaling op te laten halen door de gemeente.

 

 

U bent inwoner van de gemeente.

Grof vuil zelf wegbrengen of op laten halen door de gemeente

Grof vuil zelf wegbrengen

U rijdt naar één van de recyclepleinen. U heeft geen milieupas nodig.

Grof vuil op laten halen door de gemeente

 • Prijzen: € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil
 • Als uiterlijk dinsdag om 12:00 is aangemeld, dan wordt het woensdag opgehaald (mits geen feestdag)
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): hier voor grof tuinafval en hier voor grof huisvuil.
  2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost € 15,35 extra.
 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie de lijst onder 'Formulieren' wat grof vuil is.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.00 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen op te pakken zijn
 • Bundel uw grofvuil zoveel mogelijk. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • (Een bundel) grofvuil mag niet langer zijn dan 1.50 meter. Anders past het niet in de ophaalwagen
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Grofvuil dat groter of zwaarder is dan hierboven genoemd dient u zelf weg te brengen naar een Recycleplein
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte. 

zie 'aanpak'