Beschrijving

Let op!

Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een ronde voor grof huishoudelijk afval en grof tuinafval in de gemeente Voorst. Aanmelden kan tot uiterlijk de donderdag ervoor om 9:30.

Inzameldata in 2024 zijn: 
12 Januari 2024 
9  Februari 2024 
8  Maart 2024 
5  April 2024 
3  Mei 2024 
31 Mei 2024 
28 Juni 2024 
26 Juli 2024 
23 Augustus 2024 
20 September 2024 
18 Oktober 2024 
15 November 2024 
13 December 2024

10 Januari 2025

Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, of gesnoeide takken.

Grof huishoudelijk afval zelf wegbrengen

U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

Grof huishoudelijk afval op laten halen

 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met iDeal betalen): Klik hier om het ophalen van grof huis- of tuinafval aan te melden.
  2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

Voorwaarden

 • Zie deze lijst wat wel grof huishoudelijk afval is en wat niet.
 • Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen
 • Zet het pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg het niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het afval moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel los afval tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
 • Een kluit, stronk of stobbe wordt niet meegenomen.
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grof huishoudelijk afval en grof tuinafval afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

U bent inwoner van de gemeente.

U kunt grof huishoudelijk afval en grof tuinafval zelf wegbrengen of op laten halen door de gemeente

Zelf wegbrengen

U rijdt naar één van de recyclepleinen. U heeft geen milieupas nodig.

Op laten halen

 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met iDeal betalen): hier (inloggen met DigiD) of hier als u geen toegang heeft tot DigiD
  2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie, contant of met de pinautomaat.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

Voorwaarden

 • Zie deze lijst wat wel grof huishoudelijk afval is en wat niet.
 • Alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen
 • Zet het pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg het niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het afval moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel los afval tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
 • Een kluit, stronk of stobbe wordt niet meegenomen.
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grof huishoudelijk afval en grof tuinafval afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

Zie 'aanpak'.

 • € 16,15 per m3 voor ophalen grof huishoudelijk afval en € 13,50 voor grof tuinafval.
 • U betaalt € 16,58 extra bij telefonisch aanmelden. 

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=150, pid=41)label =>protected'welles-nietes lijst' (19 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1572861124Welles_nietes_lijst_grof_vuil.pdf' (75 chars)
    sduId =>protected473335 (integer)
    uid =>protected150 (integer)
    _localizedUid =>protected150 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected150 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • welles-nietes lijst