Beschrijving

Let op!

Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst. Aanmelden kan tot uiterlijk de donderdag ervoor om 9:30.

Inzameldata zijn:

16 December 2022
13 Januari 2023
10 Februari 2023
10 Maart 2023
7 April 2023
5 Mei 2023
2 Juni 2023
30 Juni 2023
28 Juli 2023
25 Augustus 2023
22 September 2023
20 Oktober 2023
17 November 2023
15 December 2023
12 Januari 2024

 

 

Grofvuil en grofgroen is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, tafel of stoel, maar ook het grof tuinafval dat vrijkomt bij het snoeien.

Grof vuil zelf wegbrengen

U kunt het zelf wegbrengen naar de recyclepleinen van Circulus-Berkel. Voor de openingstijden, prijsstellingen en locaties van de recyclepleinen van Circulus, klik op deze link. Ook staan hier lijsten met wat gratis is en wat betaald. U heeft geen milieupas nodig.

Grof vuil op laten halen

 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): Klik hier om het ophalen van grof tuinafval aan te melden en hier om grof huisvuil aan te melden.
  2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

Voorwaarden

 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie deze lijst wat wel grof huisvuil is en wat niet.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel uw grof groen of grof vuil tot tilbare bundels. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 

U bent inwoner van de gemeente.

U kunt grof huisvuil en grof groenafval zelf wegbrengen of op laten halen door de gemeente

Grof huisvuil of grof groenafval zelf wegbrengen

U rijdt naar één van de recyclepleinen. U heeft geen milieupas nodig.

Grof huisvuil of grof groenafval op laten halen

 • Eens in de vier weken op vrijdag rijdt Circulus een grof vuil en grof groen ronde in de gemeente Voorst.
 • U kunt op drie manieren aanmelden:
  1. Digitaal (met Ideal betalen): hier voor grof groenafval en hier voor grof huisvuil.
  2. Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt aan de balie, contant of met de pinautomaat.
  3. Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U krijgt een factuur achteraf. Dit kost extra.

Voorwaarden

 • Alleen grof vuil wordt meegenomen. Zie de lijst onder 'Formulieren' wat grof vuil is.
 • Alleen vooraf aangemeld grofvuil /grof groen wordt meegenomen
 • Zet uw grofvuil pas op de dag van inzameling aan de weg, doe dit voor 7.30 uur
 • Leg uw afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg
 • Het grofvuil moet door 2 mensen te tillen zijn
 • Bundel uw grofvuil zoveel mogelijk. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad
 • Per keer kunt u max. 3 m3 en max. 25 kg aanbieden.
 • Wanneer u gelijktijdig grofvuil en grof groen afval heeft aangemeld om te laten ophalen, dient u deze gescheiden van elkaar aan te bieden met 2 meter tussenruimte.

 

zie 'aanpak'

 • Grof huisvuil laten ophalen door de gemeente: € 15,70 per m3 voor ophalen grof huisvuil en € 13,10 voor grof tuinafval.
 • U betaalt € 16,10 extra bij telefonisch aanmelden.