Heeft u bouw- of verbouwplannen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Beschrijving

Wat is een bodemonderzoek?

Een toelichting over bodemonderzoek is te vinden op de website Bodemrichtlijn.

Bodeminformatie opvragen

U kunt een bodeminformatievraag (bij voorkeur per email) stellen aan Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl , 0571-279 346. Hiervoor worden meestal geen kosten in rekening gebracht. Zie ook het kopje 'kosten'.

Beleid gemeente Voorst

In de bouwverordening Voorst zijn voor bodemonderzoek zijn geen specifieke regels voor de gemeente Voorst vastgelegd, de gemeente volgt het landelijke beleid.

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met Waldo Ogg, w.ogg@voorst.nl, 0571-279 346.

Eenvoudige informatievragen zijn gratis. Omvangrijke informatievragen: EUR 20,55 per kwartier.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.