Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Beschrijving

Grondverzet (het verplaatsen van grond)

Particulieren

Heeft u als particulier een kleine hoeveelheid grond over, dan kunt u dit onder andere brengen naar firma Veldhuis aan de Brinkenweg 36 in Klarenbeek, of naar een ander BRL 9335 gecertificeerd bedrijf. Deze grond mag niet verontreinigd zijn. U kunt bij de gemeente navragen of er iets bekend is over bodemverontreiniging op uw adres. Particulieren hoeven dit grondverzet niet te melden.

Bedrijven

Grondverzet door bedrijven (aannemers, hoveniersbedrijven) moet vooraf gemeld worden op het landelijk meldpunt. De gemeente Voorst kan u meer informatie geven over de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie en de toepassingseisen op de toepassingslocatie. De Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart Voorst zijn hier te vinden. De digitale kaarten staan ook hier (tijdelijk).

De Omgevingsdienst Veluwe IJssel doet voor de gemeente Voorst het toezicht en handhaving op toepassing en transport van grond.

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit.
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met Waldo Ogg (0571) 279346 of email w.ogg@voorst.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.