Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

Beschrijving

Grondverzet (het verplaatsen van grond)

Particulieren

Heeft u als particulier een kleine hoeveelheid grond over, dan kunt u dit onder andere brengen naar firma Veldhuis aan de Brinkenweg 36 in Klarenbeek, of naar een ander BRL 9335 gecertificeerd bedrijf. Deze grond mag niet verontreinigd zijn. U kunt bij de gemeente navragen of er iets bekend is over bodemverontreiniging op uw adres. Particulieren hoeven dit grondverzet niet te melden.

Bedrijven

Grondverzet door bedrijven (aannemers, hoveniersbedrijven) moet vooraf gemeld worden op het Omgevingsloket. De gemeente Voorst kan u meer informatie geven over de bodemkwaliteit van de herkomstlocatie en de toepassingseisen op de toepassingslocatie. De Nota Bodembeheer en de bodemkwaliteitskaart Voorst zijn hier te vinden. De digitale kaarten staan ook hier (tijdelijk).

De Omgevingsdienst Veluwe doet voor de gemeente Voorst het toezicht en handhaving op toepassing en transport van grond.

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
 • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Omgevingsloket.

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

Voor meer informatie over bodem kunt u contact opnemen met Waldo Ogg (0571) 279346 of email w.ogg@voorst.nl.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.