Het gebruik van een mobiele puinbreker kan overlast geven. Meld daarom vooraf dat u de puinbreker gaat gebruiken.

Beschrijving

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinbreekwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten.

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een mobiele puinbreker zijn:

 • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan
 • Er is iemand aanwezig die weet:
  • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden
  • hoe de puinbreker gebruikt moet worden

In uw melding staan de volgende gegevens:

 • het adres of locatie waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken
 • de naam van de eigenaar van de mobiele puinbreker
 • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
 • het geluidsniveau van de mobiele puinbreker in decibellen, dB(A)
 • wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U doet de melding minimaal 21 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.

U doet de melding schriftelijk bij de gemeente op welk grondgebied de brekerwerkzaamheden plaats gaan vinden.

U doet de melding minimaal 2 werkdagen voordat u de mobiele puinbreker gaat gebruiken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.