Het gebruik van een mobiele puinbreker kan overlast geven. Meld daarom schriftelijk bij de gemeente dat u de puinbreker gaat gebruiken.

Beschrijving

Als u een mobiele puinbreker wilt gebruiken, moet u een melding doen bij de gemeente. Een mobiele puinbreker wordt gebruikt om bouw- en sloopafval te verminderen. De gemeente zet in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen dat er puinbreekwerkzaamheden zullen zijn. De gemeente zorgt er zo voor dat de buurtbewoners ervan weten.

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik van een mobiele puinbreker zijn:

 • Er is iemand aanwezig die met gevaarlijke stoffen om kan gaan.
 • Er is iemand aanwezig die weet:
  • wanneer de puinbreker gebruikt mag worden
  • hoe de puinbreker gebruikt moet worden

In uw melding staan de volgende gegevens:

 • het adres of locatie waar u de mobiele puinbreker gaat gebruiken
 • de naam van de eigenaar van de mobiele puinbreker
 • de hoeveelheid en soort bouw- en sloopafval
 • het geluidsniveau van de mobiele puinbreker in decibellen, dB(A)
 • wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang u denkt dat dit gaat duren

U doet de melding minimaal 21 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint.

U doet de melding schriftelijk bij de gemeente op welk grondgebied de brekerwerkzaamheden plaats gaan vinden.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.