De afvalinzamelaar in de gemeente Voorst, Circulus, rijdt met twee soorten inzamelwagens: zijladers en achterladers. Het lastige is dat beide typen wagens in dezelfde straten rijden. Het is dus mogelijk dat u een zijlader in de straat krijgt voor de grijze, oranje en groene container en een achterlader voor de blauwe container met papier. En dat dit een buurt verderop anders is.  Per adres moeten wel de grijze, oranje en groene container altijd op een zelfde manier aangeboden worden. 

Zijlader: handvatten naar de woning

Bij een zijlader wordt de container aan de zijkant van de vrachtwagen door grijparmen opgetild, geleegd en teruggeplaatst. Dat doet de chauffeur automatisch; daarbij heeft hij geen hulp nodig. Hiervoor moeten dan wel de containers goed aan de weg staan. In dit geval is dat met de handvatten naar de woning. 

Achterlader: handvatten naar de weg

Bij een achterlader wordt de container aan de achterkant geleegd met behulp van één of twee extra mensen. In dat geval is het handig als de containers met de handvatten naar de weg toe staan. De inzameling van oud papier gebeurt altijd met een achterlader. In de hele gemeente moet de papiercontainer met het handvat daarom naar de weg toe staan.

Stickers met pijlen

Met deze verschillen is het niet mogelijk om een algemene instructie hiervoor op de website of app te plaatsen. Daarom is er gekozen voor een praktische oplossing met stickers die de chauffeur op de containers plakt. De pijlen op de stickers geven aan hoe de container aan de weg geplaatst moet worden. De chauffeur plakt deze sticker alleen als de container voortaan andersom moet staan. Treft u geen sticker op uw container dan plaatst u de container op de juiste manier.