Voor een energieneutraal Voorst

Voor een energieneutraal Voorst is sterke lokale en regionale samenwerking nodig tussen overheid, inwoners, bedrijven en onderwijs. Bedrijven kunnen geld en energie besparen door zelf maatregelen te nemen. Ook voor aannemers is het interessant: door verduurzaming van de bestaande bouw krijgen zij extra werk.

50% korting op een energiescan

Eind 2019 hebben Gemeente Voorst en Werkgeverskring Voorst het initiatief genomen om een project op te zetten om energiebesparing bij bedrijven te ondersteunen. Hiervoor is bij Provincie Gelderland een bijdrage gevraagd, die begin 2020 is toegekend. Dit betekent dat energiescans met 50% korting aan bedrijven in de Gemeente Voorst kunnen worden aangeboden. In dit project worden drie soorten energiescans aangeboden.

  • Kleine bedrijven (elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar): Light energiescan die met name bedoeld is voor winkels en kleine bedrijven. Eigen bijdrage van € 250 exclusief BTW per scan. Subsidie bedraagt € 250 per scan.
  • Middelgrote bedrijven (elektriciteitsverbruik tussen 50.000 – 200.000 kWh per jaar): Energiescan die bedoeld is voor middelgrote bedrijven, zoals ondernemers op de bedrijventerreinen en agrarische ondernemers. Eigen bijdrage van € 500 exclusief BTW per scan. Subsidie bedraagt € 500 per scan.
  • Grote ondernemers (elektriciteitsverbruik meer dan 200.000 kWh per jaar): Energieonderzoek dat wettelijk verplicht is voor grotere ondernemers zoals productiebedrijven (hout- en metaalbewerking). De subsidie is net als bij de energiescans € 500 exclusief BTW per scan, maar de totale kosten van het energieonderzoek worden bepaald op basis van aangeleverde gegevens. Hiervoor wordt eerst een voorstel gestuurd.

Meld u nu aan voor de energiescan via www.werkgeverskringvoorst.nl/energiescan.  

Cleantech Regio: samen sterker

Samen naar een schone toekomst. Daar koerst de Cleantech Regio op. De Cleantech Regio is de samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen in het gebied van de Stedendriehoek. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale, afvalvrije en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.

De doelen en ambities van de Cleantech Regio sluiten naadloos aan bij die van de gemeente Voorst. Voorst participeert actief in deze samenwerking. Cleantech staat voor 'meer met minder'. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu.

Zonne-energie

Op het gebied van zonne-energie zijn er meerdere regelingen. Neem contact op met de gemeente om te kijken welke regelingen voor u van toepassing kunnen zijn.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) voert de milieutaken uit voor de gemeente Voorst. OVIJ is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid). Zij nemen energiebesparing mee in hun taken.

Circulaire Economie

Bedrijven hebben veel invloed op het duurzamer maken van de wereld. Met circulaire economie bestaat er geen afval, maar worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Wilt u met uw bedrijf aan de slag met Circulaire economie? Kijk dan eens op het Energieloket van Oost-Nederland. https://circles.nu/circulair-ondernemersloket/

Regionaal Energieloket

Het energieloket voor woningeigenaren is een samenwerking van gemeenten, specialisten en lokale initiatieven. Dit digitale loket is een verzamelplaats met praktisch informatiemateriaal en actieve voorlichting om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun huis. Het doel: grootschalige verduurzaming te bewerkstelligen in de woningvoorraad.

Wij blijven het energieloket onder de aandacht brengen bij bewoners om hen te stimuleren hiervan gebruik te maken. Als aannemer of installateur biedt het energieloket een interessant nieuw kanaal. Inwoners kunnen meteen na het doen van de HuisScan offertes aanvragen bij een ondernemer in de buurt. Als ondernemer is het aantrekkelijk om hierbij aan te haken, zodat de offertes ook bij u aangevraagd kunnen worden. U kunt zich aanmelden via deze link.

Zet ook de knop om

Hoe maak je jouw bedrijf of organisatie klaar voor de toekomst? Wat is er precies verplicht? En waar betaal je het allemaal van? Bekijk hier welke hulp je kan krijgen of de praktische tips. Zo kun jij voorbereid aan de slag.