Voor een energieneutraal Voorst

Voor een energieneutraal Voorst is sterke lokale en regionale samenwerking nodig tussen overheid, inwoners, bedrijven en onderwijs. Bedrijven kunnen geld en energie besparen door zelf maatregelen te nemen. Ook voor aannemers is het interessant: door verduurzaming van de bestaande bouw krijgen zij extra werk.

Energiecoach

Wilt u zich eerst orienteren op energiebesparing? Weet u niet of u een kleinverbruik- of grootverbruikersaansluiting heeft? Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen? Dan kunt u ook een gratis en vrijblijvend gesprek met een vrijwillige energiecoach aanvragen. De energiecoach helpt u graag op weg om de eerste stappen te zetten en hij is op de hoogte van alle regelingen. Een gesprek aanvragen kan via de website van EnergierijkVoorst.

Cleantech Regio: samen sterker

Samen naar een schone toekomst. Daar koerst de Cleantech Regio op. De Cleantech Regio is de samenwerking van ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen in het gebied van de Stedendriehoek. De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen werken met ondernemers, onderwijs en onderzoek samen aan een energieneutrale, afvalvrije en duurzame economie en samenleving. Economie en ecologie gaan hand in hand.

De doelen en ambities van de Cleantech Regio sluiten naadloos aan bij die van de gemeente Voorst. Voorst participeert actief in deze samenwerking. Cleantech staat voor 'meer met minder'. Meer productiviteit, meer banen en meer efficiency. Met minder energieverbruik, minder verspilling van grondstoffen en minder impact op het milieu.

Zonne-energie

Op het gebied van zonne-energie zijn er meerdere regelingen. Neem contact op met de gemeente om te kijken welke regelingen voor u van toepassing kunnen zijn.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) voert de milieutaken uit voor de gemeente Voorst. OVIJ is voor bedrijven en inwoners in de regio de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid). Zij nemen energiebesparing mee in hun taken.

Regionaal Energieloket

Het energieloket voor woningeigenaren is een samenwerking van gemeenten, specialisten en lokale initiatieven. Dit digitale loket is een verzamelplaats met praktisch informatiemateriaal en actieve voorlichting om woningeigenaren te helpen met het verduurzamen van hun huis. Het doel: grootschalige verduurzaming te bewerkstelligen in de woningvoorraad.

Wij blijven het energieloket onder de aandacht brengen bij bewoners om hen te stimuleren hiervan gebruik te maken. Als aannemer of installateur biedt het energieloket een interessant nieuw kanaal. Inwoners kunnen meteen na het doen van de HuisScan offertes aanvragen bij een ondernemer in de buurt. Als ondernemer is het aantrekkelijk om hierbij aan te haken, zodat de offertes ook bij u aangevraagd kunnen worden. U kunt zich aanmelden via deze link.