Afval van bedrijven moet gescheiden ingeleverd worden. U regelt dit zelf of u laat het doen door een erkende afvalinzamelaar of -verwerker.

Beschrijving

Bedrijven en instellingen moeten hun afvalverwerking zelf regelen. U dient uw bedrijfsafval te laten ophalen door een particulier inzamelbedrijf. Scholen en andere non-profit organisaties kunnen meedoen met de reguliere huisvuilinzameling. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Informeer hiervoor bij Monique Loeters: (0571) 27 99 11.

U vindt de voorwaarden voor het scheiden van bedrijfsafval in:

De contactpersoon bij de gemeente is Monique Loeters, zij is bereikbaar via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11