Voor sommige schadelijke activiteiten van uw bedrijf hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende. Dit doet u via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een melding gedaan? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

De meeste bedrijven moeten een milieumelding doen, zoals cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Niet alle bedrijven kunnen met een melding volstaan. Sommige bedrijven hebben een omgevingsvergunning milieu nodig. En een aantal bedrijven heeft vrijstelling van de meldplicht.  

Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

De voorwaarden voor het doen van een melding vindt u via het Omgevingsloket.

U dient meerdere zaken te onderzoeken.

Zo doet u een melding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een melding moet doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Het Omgevingsloket geeft aan welke gegevens u moet doorgeven. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport

Geeft de vergunningcheck aan dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kan dit ook via het Omgevingsloket.

U doet de milieumelding bij de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd. Voor de melding maakt u gebruik van AIMONLINE.NL (Activiteitenbesluit Internet Module) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Een melding doet u minimaal 4 weken van tevoren. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Een melding doen kost niets.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.