Heeft u een ondergrondse olietank in uw tuin die u niet meer gebruikt? Meld het bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een ondergrondse olietank in uw tuin heeft die u niet meer gebruikt, moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente vertelt u of u deze tank moet laten schoonmaken of verwijderen. Dit mag u niet zelf doen. Ook al ligt de tank niet diep in de grond. U moet hiervoor een KIWA-erkend bedrijf inhuren.

Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage. Is uw grond vervuild? Dan moet u de bodem laten saneren.

Bij een niet-ernstig geval van bodemverontreiniging kan de gemeente besluiten dat sanering niet nodig is.

Als u de tank weer wilt gebruiken, of bestaand gebruik voortzet, dan is een (periodieke) keuring van de tank nodig op inwendige aantasting door condenswater en bodemweerstand. Een afschrift van het keuringscertificaat stuurt u naar de gemeente.

Zo doet u een melding van een ondergrondse olietank in uw tuin: 

 • U neemt contact op met de gemeente: 
 • U geeft door: 
  • de grootte van de tank 
  • de ligging van de tank 
  • of u eigenaar bent van de woning 
  • of u de tank weer wilt gebruiken 
  • eventuele foto’s 

Vraag voor het verwijderen of schoonmaken van de olietank een offerte op bij een KIWA-erkend bedrijf.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.