fractievertegenwoordiger Gemeente Belangen

E-mail: h.lubberink@voorst.nl
Adres: Twelloseweg 20A, 7439 AT Steenenkamer

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

  • Luisteren naar inwoners en echt samen optrekken.
  • Groene hart / kleine kernen versterken door samenwerking met boeren, middenstand, recreatieondernemers en horeca.
  • Geen windmolens.
  • Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken.
  • Zonnepanelen op daken stimuleren.
  • Verkeersveiligheid met aandacht voor fietsers.

Nevenfuncties

Geen.