Fractievertegenwoordiger SGP
E-mail: d.vangarderen@voorst.nl
Woonplaats: Nijbroek
Telefoonnummer: 06 33 33 08 46
Twitter: @DirkvanGarderen
Facebook: Dirk van Garderen
Instagram: Dirk.van.Garderen
 

 

Wat kunt u deze raadsperiode van mij verwachten?

De komende vier jaar willen we als SGP aandacht vragen voor en aandacht geven aan het behoud van de natuur en aan wat de boerennodig hebben voor een eerlijk bestaan en het onderhouden van de buitengebieden.

We hechten als christelijke politieke partij aan het welzijn van iedere burger in de gemeente Voorst. Persoonlijk wil ik als vertegenwoordiger van de SGP hieraan een waardevolle bijdrage leveren door te luisteren, het gesprek aan te gaan en dit vanuit de politiek om te zetten in zinvol en uitvoerbaar beleid.

Oog en oor voor iedere burger en een stevige steun in de rug voor onze boeren!

Nevenfuncties

  • Kerkorganist (onbetaald)
  • Coach jeugdwerk (onbetaald)