Beschrijving

De gemeente Voorst staat voor 'Wij zijn Voorst'. Dat betekent dat de burger in Voorst centraal staat en dat ernaar gestreefd wordt om de afstand tussen de burger en de gemeente te minimaliseren.

Eind 2009 is de gemeente Voorst gestart met toepassen van mediation. Bij een mediationprocedure gaan (conflicterende) partijen onder begeleiding van een mediator in gesprek met elkaar. Zo biedt mediation ruimte voor de niet-juridische aspecten die er kunnen zijn in onderlinge relaties. Belangen van betrokkenen worden gerespecteerd. Uit de afgelopen periode blijkt dat het toepassen van mediation succesvol is. En dat u het als burger fijn vindt dat deze mogelijkheid er is.

Door mediation zijn er minder juridische procedures. Er ontstaat coöperatieve consensus. Mediation draagt bij aan onze visie 'Wij zijn Voorst'. Mediation verbetert de communicatie en maakt het proces dat zich binnen de gemeente Voorst afspeelt transparanter voor u als burger. Wij hopen hiermee persoonlijker en menselijker te zijn naar u als burger en/of bedrijf toe, waardoor de afstand tot elkaar wordt verkleind.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Herman Oussoren via telefoonnummer (0571) 27 92 62 of via het e-mailadres h.oussoren@voorst.nl.