De voormalige school aan de Hietweideweg, plus de gymzaal, de brandweerkazerne en de gemeentewerf aan Jupiter, inclusief opslagterrein, maken de komende jaren plaats voor een nieuwe woonwijk met ongeveer 70 woningen. Van de herontwikkeling van het twee hectare grote terrein gaan ook de brandweer, de sportverenigingen aan de Zuiderlaan en de basisscholen in het dorp profiteren.

Brandweerkazerne aan Zuiderlaan

In 2021 ging de Voorster gemeenteraad akkoord met het voorstel om de nieuwe kazerne aan de Zuiderlaan te plaatsen. De bouw van de kazerne, die komt tussen de Voorster Hockey Club (VHC) Twello en de Zuiderlaan, begint volgens planning eind 2023. De ingebruikname is voorzien in het eerste kwartaal van 2025.

Ondertussen ligt er een definitief ontwerp van deze zogenoemde ‘doorrijkazerne’. Dit betekent dat de chauffeurs hun brandweerwagens via de achterkant in de stalling kunnen rijden. De vier voertuigen staan dan met hun neuzen meteen de goede kant op zodat zij via de voorkant (zijde Zuiderlaan) snel kunnen uitrukken. De vrijwillige brandweer in Twello beschikt straks ook over een multifunctioneel gebouw dat aan de stalling is gekoppeld. Hierin bevinden zich onder meer een instructieruimte, een kantine en douche- en omkleedvoorzieningen. Voor brandweervrijwilligers op de fiets wordt een fietsaansluiting vanaf de rotonde in de Zuiderlaan gemaakt. Bij de energieneutrale kazerne komen 24 parkeerplekken.

Vergroening sportcomplex en evenemententerrein

De ruimte tussen de nieuwe brandweerkazerne en de toegangslaan blijft geschikt voor evenementen. Ten zuiden van dit terrein staan 55 parkeerplaatsen ingetekend. De laan naar het sportpark krijgt, zo is de bedoeling, bij de rotonde een poort en een dubbele bomenrij langs de westzijde. Langs de oostkant staan al bomen. Streven is het gebied meer te vergroenen, beter landschappelijk in te passen en de biodiversiteit te vergoten. Wandelend een ommetje maken, kan straks ook. Voor deze plannen wordt de gemeenteraad gevraagd 200.000 euro beschikbaar te stellen.

Goed overleg

De gemeente heeft in de afgelopen periode intensief overlegd met de vrijwilligers van de brandweer, VHC Twello en SV Twello, buurtbewoners en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Doel was voor iedereen tot het best mogelijke resultaat te komen. De reacties op het ontwerp voor de brandweerkazerne en de aanpassingen aan het sportcomplex zijn positief.

Wethouder Rosmarijn Boender: “De vele intensieve overleggen met betrokkenen zoals de sportverenigingen en de buurtbewoners van de Zuiderlaan, de VNOG en de brandweervrijwilligers zijn waardevol. De fietsaansluiting vanaf de rotonde is bijvoorbeeld aan het plan toegevoegd op advies van de brandweervrijwilligers.”