De gemeente Voorst krijgt een duurzaam en energieneutraal gemeentehuis. Dat is nodig omdat het oude gemeentehuis na 35 jaar niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe gebouw wordt een ‘energieneutraal huis van de gemeente.’ Het biedt ruimte aan een meer flexibele en beter toegankelijke organisatie die klaar is voor de toekomst. Maar het wordt vooral een prettige ontmoetingsplaats voor alle Voorstenaren.

Grootschalig onderhoud

Het oude gemeentehuis was dringend toe aan grootschalig onderhoud. Het uit 1982 stammende gebouw was onderhoud technisch en functioneel gezien gedateerd en daarmee niet toekomstbestendig. Zo voldeed het gemeentehuis niet meer aan moderne eisen zoals klimaatbeheersing, energieverbruik en Arbowetgeving.

Energieneutraal

De gemeente Voorst wil in 2030 energieneutraal zijn. Want ook wij moeten voldoen aan de eisen vanuit de rijksoverheid op het gebied van verduurzaming. Duurzaamheid speelt daarom een hele grote rol bij de renovatie.

Verbeteren van de dienstverlening

Met de duurzame renovatie wordt ook de dienstverlening aangepakt, zodat deze beter past bij de huidige tijd. Zo wordt participatie met inwoners, bedrijven en organisaties steeds belangrijker. In het nieuwe gemeentehuis worden daarom veel open ruimtes gemaakt, waar straks samen met inwoners, ondernemers en organisaties gewerkt wordt aan plannen en beleid.

Op 25 juni 2018 besloot de gemeenteraad op voorstel van het college om het oude gemeentehuis te renoveren naar een energieneutraal gemeentehuis. Voor deze duurzame renovatie is een taakstellend krediet van € 15,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Contact

Voor vragen of informatie over de duurzame renovatie van het gemeentehuis kunt u contact opnemen met de projectleider Ed Bakx:
e.bakx@voorst.nl ​​​​​​​