Ouderlijk gezag of voogdij hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. Gezamenlijk ouderlijk gezag vraagt u online aan bij de rechtbank. Ook het aanwijzen van een voogd kan online bij de rechtbank of via uw testament.

Beschrijving

Let op!

Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u het ouderlijk gezag apart aanvragen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag hebben betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Ze hebben dan gezamenlijk gezag. Een ouder kan ook alleen het gezag hebben. Dit heet eenhoofdig gezag.

Bent u niet getrouwd, heeft u geen geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Door het kind te erkennen krijgt de vader of duomoeder automatisch samen met de moeder het ouderlijk gezag. De vader of duomoeder hoeft het ouderlijk gezag niet meer aan te vragen.

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Is uw kind vóór 1 januari 2023 erkend? Dan hebben beide ouders niet automatisch het gezag. U moet dat apart regelen.

 • Zijn beide ouders het eens over het gezamenlijk gezag? Dan kunt u het gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen via een formulier bij de rechtbank. U heeft geen advocaat nodig.
 • Bent u het als ouders niet met elkaar eens over het gezamenlijk gezag? Dan kunt u het gezag aanvragen via een procedure bij de rechter. U moet dan een advocaat hebben.

Soms willen een ouder en een niet-ouder gezamenlijk gezag aanvragen. Bijvoorbeeld als de ouder met gezag een nieuwe partner heeft. Ook dan moeten ze naar de rechter en hebben ze een advocaat nodig.

Voogdij

Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Zo vraagt u het gezamenlijk ouderlijk gezag aan:

 • Ga naar de website Rechtspraak.nl.
 • Log in met uw DigiD.
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Wilt u het aanvraagformulier per post indienen? Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:
  • het ingevulde aanvraagformulier
  • een afschrift van de geboorteakte van uw kind
  • een kopie van het identiteitsbewijs van beide aanvragers

Zo wijst u een voogd aan:

Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: burgerzaken@voorst.nl

 

U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd. 

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=102, pid=41)label =>protected'Een voogd aanwijzen via het gezagsregister (met DigiD)' (54 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Voogdij/Paginas/Aanwijzen-voogd-%28fo
        rmulier%29.aspx
  ' (91 chars) sduId =>protected465464 (integer) uid =>protected102 (integer) _localizedUid =>protected102 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected102 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Een voogd aanwijzen via het gezagsregister (met DigiD)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=103, pid=41)label =>protected'Gezamenlijk gezag aanvragen ' (28 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/gezag/Paginas/Gezamenlijk-gezag-formu
        lier.aspx
  ' (85 chars) sduId =>protected465465 (integer) uid =>protected103 (integer) _localizedUid =>protected103 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected103 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Gezamenlijk gezag aanvragen