U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Indien u en uw partner hebben besloten te gaan scheiden dan kunt u zich ook laten bijstaan door een mediator om de scheiding in samenspraak te regelen.

De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de scheiding, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiƫn, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de scheiding/ontbinding wordt uitgesproken.

Beschrijving

Voor het aanvragen van een scheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel.

Indien u en uw partner hebben besloten te gaan scheiden dan kunt u zich ook laten bijstaan door een mediator om de scheiding in samenspraak te regelen.

De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de scheiding, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de scheiding/ontbinding wordt uitgesproken.

Zo meldt u een echtscheiding:

 • U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig.
 • Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf melding doen bij de gemeente. Ook uw voormalige partner mag dit doen. U doet dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
 • U stuurt de volgende documenten naar de gemeente:
  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
  • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting)

Als u uw naamgebruik wilt aanpassen, dan vindt u onder "overig" het formulier wijziging naamgebruik

Uw advocaat meldt de echtscheiding bij de gemeente waar destijds het huwelijk is voltrokken.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

U moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=21, pid=41)label =>protected'formulier wijziging naamgebruik' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1393511653formulier_wijziging_naamgebruik.pd
        f
  ' (77 chars) sduId =>protected453802 (integer) uid =>protected21 (integer) _localizedUid =>protected21 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected21 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • formulier wijziging naamgebruik

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.