Een geregistreerd partnerschap beëindigt u via een advocaat of notaris. Heeft u minderjarige kinderen of bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u naar de rechter. De advocaat of notaris meldt de beëindiging bij de gemeente.

Indien u en uw partner hebben besloten het geregistreerd partnerschap te beëindigen, dan kunt u zich laten bijstaan door een mediator om de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in samenspraak te regelen.

De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de beëindiging van het partnerschap, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de ontbinding wordt uitgesproken.

Beschrijving

Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap gaat u naar een notaris of advocaat. In sommige gevallen moet u met uw advocaat naar de rechter. Het geregistreerd partnerschap is pas beëindigd nadat het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Een geregistreerd partnerschap eindigt ook als:

 • u het geregistreerd partnerschap laat omzetten in een huwelijk
 • 1 van beiden komt te overlijden of langdurig wordt vermist

Als u uw naamgebruik wilt aanpassen, dan vindt u onder "overig" het formulier wijziging naamgebruik.

De voorwaarden om een geregistreerd partnerschap via een notaris of advocaat te beëindigen zijn:

 • U heeft geen kinderen onder de 18 jaar.
 • U wilt allebei het geregistreerd partnerschap beëindigen.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Of bent u het niet met elkaar eens over de beëindiging van het partnerschap of over de regelingen? Dan moet u naar de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Indien u en uw partner hebben besloten het geregistreerd partnerschap te beëindigen, dan kunt u zich laten bijstaan door een mediator om de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in samenspraak te regelen.

De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de beëindiging van het partnerschap, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de ontbinding wordt uitgesproken.

Zo beëindigt u een geregistreerd partnerschap via een notaris of advocaat:

 • U gaat naar een notaris of advocaat.
 • U stelt samen een overeenkomst op over het beëindigen van het partnerschap.
 • De notaris of advocaat meldt de overeenkomst aan de gemeente.
 • De overeenkomst wordt door de gemeente ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Moet u het geregistreerd partnerschap laten beëindigen via de rechter? Kijk voor de stappen op Rechtspraak.nl.

Indien u en uw partner hebben besloten het geregistreerd partnerschap te beëindigen, dan kunt u zich laten bijstaan door een mediator om de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in samenspraak te regelen.

De familiemediator zal u begeleiden bij het regelen van de gevolgen van de beëindiging van het partnerschap, zowel de emotionele als de praktische gevolgen: zoals de financiën, het (toekomstige) wonen en de kinderen. De mediator zal in overleg met beide partners, zodra de gevolgen zijn geregeld en hiervoor duidelijke afspraken zijn gemaakt, een convenant opstellen en, ingeval van minderjarige kinderen, een ouderschapsplan opstellen. Zodra deze stukken zijn getekend, zal de mediator deze stukken naar zijn/haar advocaat zenden, die de stukken middels een verzoekschrift zal indienen bij de rechtbank, waarna de rechtbank een beschikking zal geven waarin de ontbinding wordt uitgesproken.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571 27 92 13
E-mail: burgerzaken@voorst.nl

De overeenkomst (via notaris of advocaat) moet binnen 3 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand. Een uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=95, pid=41)label =>protected'formulier wijziging naamgebruik' (31 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1539871263formulier_wijziging_naamgebruik.pd
        f
  ' (77 chars) sduId =>protected432202 (integer) uid =>protected95 (integer) _localizedUid =>protected95 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected95 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • formulier wijziging naamgebruik