Wilt u iets organiseren op gemeentegrond? Vraag dan de gemeente om toestemming.

Beschrijving

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert aan:
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
  • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer

U vraagt toestemming bij de gemeente: mevrouw D. de Kruiff, telefoon (0571) 27 93 69 of e-mail d.dekruiff@voorst.nl

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.