Autobedrijven hebben een ontheffing nodig voor het parkeren van auto's op de openbare weg. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Als u een autobedrijf heeft, mag u niet zomaar auto’s parkeren op of langs de openbare weg. Hier heeft u een ontheffing voor nodig. Auto’s plaatsen op uw eigen terrein is wel toegestaan.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • er gelden geen parkeerbeperkingen
 • het parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid
 • het parkeren veroorzaakt geen overlast voor de omgeving
 • er zijn geen alternatieven voorhanden

Zo vraagt u een ontheffing aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • waar u wilt parkeren
  • waarom u daar moet parkeren
 • het aantal auto's

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer C. Morren, telefoon (0571) 279 374 of e-mail c.morren@voorst.nl.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.