Rondom de NS-stations in Twello en Klarenbeek mag u uw fiets niet buiten fietsenstallingen laten staan. In fietsenstallingen geplaatste fietsen mogen daar maximaal 4 weken staan. Staat uw fiets niet in een fietsenstalling, of langer dan 4 weken op dezelfde plaats in een fietsenstalling dan loopt u het risico dat uw fiets verwijderd wordt.

Verwijdering fietsen

lktFietsen die buiten de fietsenstallingen, of langer dan 4 weken op dezelfde plaats in een fietsenstalling staan, worden ‘gemerkt’ en 2 dagen later weggehaald. Zo voorkomt de gemeente een rommelig aangezicht en een overschot aan ongebruikte fietsen.

Aanleiding

Het blijkt dat een niet onaanzienlijk deel van de bestaande stallingscapaciteit wordt ingenomen door fietsen die niet of nauwelijks gebruikt worden. In veel gevallen eindigen deze fietsen als fietswrak. Daarnaast is er sprake van buiten de stallingen gestalde fietsen die zorgen voor een rommelig beeld rondom de treinstations. De gemeente wil ervoor zorgen dat het stationsgebied er netjes en opgeruimd uitziet. Als alle fietsen in de daarvoor bestemde fietsenstallingen worden geplaatst, is dat een grote stap vooruit. Zet daarom altijd de fiets in één van de fietsstallingen.

Verwijdering van fietsen vindt plaats volgens het protocol verwijdering wees- en zwerffietsen in Twello en Klarenbeek. In dit protocol, dat als bijlage bij een zogenaamd aanwijzingsbesluit gevoegd is en te raadplegen is via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-464513.html wordt onder meer aangegeven wat er met de verwijderde fietsen gebeurt en hoe u een verwijderde fiets kunt terugkrijgen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 0571 –27 99 11 of via gemeente@voorst.nl .