Het stoken van hout brengt warmte en sfeer in huis. Ook een vuurkorf, houtkachel of barbecue buiten geeft vaak gezelligheid. Maar het stoken van hout, zowel binnen als buiten, kan ook voor gezondheidsproblemen en overlast zorgen. Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen beperkt blijft.

De nadelen van hout stoken

Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij krijgen meer en eerder klachten bij het inademen van rook. Daarnaast kan het stoken van hout voor geur- en rookoverlast zorgen.

Verantwoord stoken leidt tot minder kans op rook- en geuroverlast, minder luchtverontreiniging en spaart de gezondheid van de gebruiker en de buren.

Met deze stooktips veroorzaakt u minder overlast voor uw omgeving, en stookt u ook gezonder voor uzelf. 

01 Check eerst Stookwijzer.nu of je verantwoord kunt stoken. Laat het vuur uit bij windstil of mistig weer. Bij dit weer blijft de rook namelijk lang hangen waardoor de lucht om je huis erg ongezond wordt. 

02 Stook alleen droog hout, dat geeft de minste fijnstof en rook. Droog hout herken je aan barsten of een schors die loslaat. Hout dat je zelf gehakt hebt moet je minstens 2 jaar laten drogen. Met een vochtmeter kun je checken of het hout droog genoeg is: tussen de 15 en 20 procent is goed.

03 Stook nooit hout dat is geverfd, gebeitst of geïmpregneerd: bij de verbranding komen zware metalen vrij (daarom is het zelfs verboden). Ook gelijmd hout -zoals spaanplaat, vlokkenplaten en laminaatvloeren - hoort níét in de haard of kachel. Papier en karton verbranden is verboden: het geeft namelijk veel rook en vliegas.

04 Volg de instructies van de fabrikant of leverancier van de kachel of haard voor het aansteken van het vuur. De manier waarop je de kachel aansteekt maakt namelijk veel uit voor hoeveel fijnstof er vrijkomt. Gebruik geen spiritus of andere brandbare vloeistoffen om het vuur aan te steken, dat is gevaarlijk.

05 Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen, zodat de rook goed naar buiten kan. Dat is ook veiliger: je hebt minder kans op een schoorsteenbrand.

06 Zorg voor goede luchttoevoer. Laat het hout dus niet smoren en laat het vuur vanzelf uitbranden. Er komen dan minder schadelijke stoffen vrij. Hoe regel je de luchttoevoer? Nieuwere houtkachels regelen de luchttoevoer automatisch. Zet bij een open haard de klep in de schoorsteen helemaal open, en bij een oudere houtkachel de luchttoevoerklep van de kachel.

07 Zorg voor voldoende ventilatie door de ventilatieroosters of een raampje open te zetten. Het vuur kan dan lucht (zuurstof) aantrekken en de rook kan via de schoorsteen naar buiten.

08 Controleer of je goed stookt: een goed vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen rook uit de schoorsteen. Oranje vlammen en donkere rook geven aan dat de verbranding niet goed is: zet dan een raampje open voor meer zuurstof.

Sinds december 2022 is in de APV van de gemeente Voorst een verbod opgenomen om houtkachels te stoken bij mist en/of windstil weer. 

De letterlijke tekst van de regels kunt u hier lezen: Artikel 5.5.2 Stookoverlast

 

 

 

Heeft u overlast van houtrook van een houtkachel? Overleg dan eerst met de ‘stoker’. Een vriendelijk gesprek leidt er vaak al toe dat buren wat meer rekening met elkaar houden en hun stookgedrag aanpassen. De oplossing kan vaak vrij eenvoudig zijn.

Komt u er zelf niet uit en wilt u een klacht bij de gemeente indienen? Dit stappenplan beschrijft hoe de gemeente Voorst omgaat met klachten over overlast door houtrook van particuliere houtkachels.

Deel 1: Acties voor de gehinderde

Stap 1: Ga zelf in overleg met de veroorzaker

Het kan zijn dat de veroorzaker zich niet bewust is van het feit dat ze overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk om dit kenbaar te maken. Wij verzoeken de gehinderde om zelf contact op te nemen met de kacheleigenaar. Probeer begrip te kweken en beschrijf welke gevolgen de rook voor u heeft. Wijs de kacheleigenaar op www.stookwijzer.nu, en op de 10 stooktips op  www.milieucentraal.nl:

 1. Zorg voor de juiste grootte van uw kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
 2. Laat uw schoorsteen en rookkanaal goed afstemmen op uw haard of kachel.
 3. Laat minstens één keer paar jaar uw schoorsteen vegen door een erkend vakman.
 4. Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes.
 5. Stook alleen droog, onbehandeld hout.
 6. Stook niet bij windstil of mistig weer.
 7. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar gestookt wordt.
 8. Zorg voor volledige luchttoevoer.
 9. Controleer regelmatig of u goed stookt.
 10. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

Concreet: Wij verlangen van de gehinderde een gespreksverslag, waaruit blijkt dat er gesproken is met de kacheleigenaar. Digitale gesprekken (appjes, SMS-jes, mailtjes enzovoort) tellen wij niet mee. Digitale meldingen leiden meestal niet tot begrip.

Stap 2: Leg de overlast vast

Als het overleg met de kacheleigenaar niet het gewenste resultaat oplevert, is het verstandig de ondervonden overlast een tijd lang te noteren en op foto’s of video’s vast te leggen.

Concreet: Wij verlangen van de gehinderde een logboek waarin minimaal 5x overlast genoteerd is, op een dag dat de stookwijzer een negatief stookadvies gaf. Maak printscreens of foto’s van de stookwijzer op de dagen dat deze een negatief stookadvies gaf. Maak foto’s of video’s van de rook.

Stap 3: Doe een melding bij de gemeente

Meld de overlast bij de gemeente met de in stap 1 en 2 verzamelde informatie. Alleen als stappen 1 en 2 doorlopen zijn, neemt de gemeente Voorst een overlastmelding van een houtkachel in behandeling.

Deel 2: Acties die de gemeente neemt

Stap 4: De gemeente neemt contact op met de kacheleigenaar

De gemeente neemt contact op met de kacheleigenaar en legt de situatie uit. De gemeente komt de kachel bekijken op een moment dat er gestookt wordt. De gemeente controleert of voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • of de 10 stooktips gevolgd worden;
 • of de schoorsteen hoog genoeg is (0,5 m boven dak);
 • of de kachel is geïnstalleerd door een deskundig installatiebedrijf;
 • of het advies op www.stookwijzer.nu gevolgd wordt.

Stap 5: De gemeente controleert

Indien volgens de gehinderde na stap 4 nog steeds sprake is van overlast, en er niet voldaan wordt aan de in stap 4 genoemde eisen, dan gaat de gemeente nog 3x controleren. Controle vindt plaats tijdens negatief stookadvies. De controlemomenten worden bepaald in overleg met de gehinderde. De controles vinden plaats door toezichthouders. Na constatering van 3 overtredingen volgt een waarschuwingsbrief.

Stap 6: Vooraankondiging last onder dwangsom

Indien volgens de gehinderde na de waarschuwingsbrief niet verandert, dan komt de gemeente wederom 3 maal controleren. Na constatering van 3 overtredingen volgt een vooraankondiging last onder dwangsom.

Stap 7: Besluit last onder dwangsom

Indien volgens de gehinderde na de vooraankondiging niet verandert, dan komt de gemeente wederom 3 maal controleren. Na constatering van 3 overtredingen volgt een besluit last onder dwangsom.

De gemeente Voorst en Boddeke Haarden organiseren regelmatig gratis workshops 'goed houtstoken met minder overlast'. Deze worden gehouden bij Boddeke aan de Klokkenkampsweg 17 Twello. De eerstvolgende is in september 2023 (exacte datum nog onbekend). Heeft u interesse? Stuur dan een e-mail naar Waldo Ogg: w.ogg@voorst.nl.