Wilt u Nederlander worden? Dit kan door optie of naturalisatie. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Heeft u een Brits paspoort en wilt u in Nederland (blijven) wonen? Houd rekening met de Brexit. Kijk op de website van de IND voor meer informatie.

U kunt op 2 manieren de Nederlandse nationaliteit aanvragen: door optie of naturalisatie. Door optie is de snelste manier. Niet iedereen kan via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen. De gemeente kijkt of dit voor u geldt.

Kunt u niet via optie de Nederlandse nationaliteit krijgen? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie krijgen. Bij naturalisatie moet u eerst inburgeren.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan nodigt de gemeente u uit voor een naturalisatieceremonie. Na die ceremonie bent u Nederlander. Daarna kunt u een Nederlands paspoort of identiteitskaart aanvragen.

Voorwaarden om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen zijn:

Doet u een aanvraag voor uw kind? Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag woont uw kind in Nederland.
 • Uw kind heeft een verblijfsvergunning.
 • Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Zo vraagt u de Nederlandse nationaliteit aan:

 • U gaat naar de gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een geldige verblijfsvergunning of ander bewijs van rechtmatig verblijf
   (dit is niet nodig als u uit 1 van deze Europese landen komt)
  • uw geboorteakte
  • bij een naturalisatieverzoek:
   • uw inburgeringsdiploma
   • eventueel uw huwelijksakte
   • eventueel een rapport van eerste of nader gehoor
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • U krijgt een brief met het besluit en eventueel een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie.

Een optieverzoek behandelt de gemeente zelf. Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u Nederlander wordt.

Uw documenten, zoals de geboorteakte, moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Is het document in een andere taal geschreven? Als u uit de Europese Unie komt, vraagt u een meertalig modelformulier aan. Komt u niet uit de Europese Unie? Laat het document legaliseren en vertalen.

Vragen?

Burgerzaken
Telefoon: 0571-279 885
E-mail: naturalisatie@voorst.nl

 

Bij een optieverzoek beslist de gemeente. De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bij een naturalisatieverzoek beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 200,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 342,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 22,00

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 945,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.206,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 139,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 703,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 965,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

(tarieven 2022)