100 dagen burgemeester van de gemeente Voorst


Op dag 101, op zondag 22 mei 2022, woon ik de première bij van de voorstelling ʻDe Vonderhoek gaat op de schopʼ. Met de toegevoegde waarde van theater op locatie: dát blijkt! De dialogen worden kracht bij gezet door het geloei van koeien en gefl adder van zwaluwtjes die over ons hoofd scheren. Ik ben te gast op boerderij De Oude Poll in Voorst. Theater op locatie over actuele en herkenbare ontwikkelingen op het platteland. Het raakt de essentie van de opgave waar ook de gemeente Voorst voor staat: de invulling en verdeling van onze schaarse ruimte. En het koesteren van deze ruimte. De samenvatting van het stuk vertelt over de opgave:

‘De windmolens, de zonneweides, de woningen: waar bouwen we ze? Het stikstofprobleem, de afnemende biodiversiteit, de veranderingen in de landbouw, het beheer van het landschap met daarin al die oude boerderijen (en landgoederen): hoe lossen we dat op?

Een groep plattelandsbewoners krijgt en neemt de verantwoordelijkheid voor hun buurt, voor hun directe leefomgeving. Ze bedenken samen de oplossingen voor al die urgente vraagstukken. Ze accepteren het onderlinge verschil in opvatting en leefwijze. Ze vormen een burgerinitiatief dat zich richt op de verbetering en de bestendiging van de kwaliteit van leven in hun buurtschap.

Vanwege groot onderhoud aan de weg die door De Vonderhoek loopt, vraagt de gemeente de buurtbewoners om een plan te maken. De Vonderhoek is zo divers als de meeste buurtschappen (en dorpen); er wonen agrariërs en natuurgenieters, ouderen en jongeren, oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers, sociaal bewogen mensen en liefhebbers van privacy. Komen ze er samen wel uit?

Het theaterstuk loopt goed af. Maar liet zien dat zoʼn proces niet zonder slag of stoot gaat. Om er samen uit te kunnen komen, is samen praten en gesprekken voeren het middel om een doel te bereiken. In het ʻechte levenʼ is de gemeente Voorst al goed op weg. Door aan de keukentafel te gaan zitten met de boeren. Om samen te bekijken hoe hun toekomst er uit kan zien en daar concrete plannen voor te maken. #Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Dat je samen verder komt, zie ik na mijn eerste 100 dagen als uw burgemeester, ook terug in de inzet van de vele vrijwilligers die actief zijn in onze mooie gemeente. Bij mijn installatie op 10 februari was een viertal van hen aanwezig. Vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen kon maar een beperkt aantal mensen deze avond bijwonen. Eén van de vrijwilligers was Yvonne Egberink uit Twello. Dat zij de daad bij het woord voegt als vrijwilliger, bleek een week later. Bij noodweer raakten haar buren van Riwis dakloos. Letterlijk dakloos ook! Yvonne stond meteen klaar om onderdak te bieden. Hulde daarvoor!

Niet alleen inwoners, ook het bedrijfsleven in Voorst laat zien dat je samen verder komt. Dat doen ze niet door ʻop de trom te slaanʼ, maar door zich te melden met concrete hulp als de nood aan de man is. Zoals met de plotselinge behoefte aan huisvesting voor ontheemde mensen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Samen met de inzet van vrijwilligers, gastgezinnen en spontane acties vanuit de dorpen, zorgt Voorst voor vluchtelingen.

In onze dorpen is die bijzondere kracht van het samendoen goed zichtbaar en dat is iets om trots op te zijn. De unieke kracht van de dorpscontactpersonen maakt, dat we als gemeente constructief kunnen samenwerken met alle dorpen. Zoals met Posterenk. ʻGoed voor elkaarʼ: onder die prachtige titel presenteert het dorp het dorpsontwikkelingsplan. Daarin staat de kijk van bewoners uit Posterenk en omstreken op de toekomst en ontwikkeling van hun dorp. Het boekwerk mocht ik in ontvangst nemen bij de historische Wilper molen, tegenover de werkplaats van Hekkers en Van ʼt Spijker, die onlangs het predicaat Koninklijke Hofl everancier ontvingen. De molen die een prominente plek heeft in het dorp, ook bij de herdenking van de operatie Cannonshot in 1945 waarmee de bevrijding van Voorst een feit werd. Waarbij we de mensen gedenken die zijn gevallen, zodat wij in vrijheid kunnen leven.

Als uw burgemeester ben ik trots op de mensen van de brandweer, de politie en de geneeskundige hulpdiensten. Zij staan, zichtbaar en onzichtbaar, dag en nacht klaar voor onze veiligheid en doen fantastisch werk voor een veilig Voorst.

Een ander belangrijk doel, is zorgen dat alle inwoners in de gemeente Voorst mee kunnen blijven doen. De sterk gestegen prijzen van energie en de boodschappen leiden tot fi nanciële zorgen bij velen. Ik voel met al deze inwoners mee. Samen met de gemeenteraad en het nieuwe college wil ik bereiken dat meer inwoners het fi nancieel beter krijgen. Met minder zorgen over de prijs van de dagelijkse boodschappen en stijgende woonlasten en met meer kansen voor de toekomst van hun kinderen.

Naar verwachting wordt volgende week het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd en de nieuwe wethouders daarna beëdigd. In de raadszaal van het ʻnieuweʼ gerenoveerde gemeentehuis. In die raadszaal krijgt de #toekomststoel (naar een idee van Jan Terlouw) zéker weer een plaats. Om andere keuzes te maken voor een duurzame wereld van morgen, is het belangrijk om de toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Dit doen we door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst.

Laten we de komende tijd vooral contact met elkaar houden. Om samen met u en met de gemeenteraad, het nieuwe college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie de goede dingen voor Voorst te doen. Als uw burgermoeder ben ik er voor u. Als u met mij in gesprek wilt, kunt u mailen naar burgemeester@voorst.nl of bellen naar 0571-279317. Alvast bedankt voor uw bericht.

Hartelijke groet,
Paula Jorritsma-Verkade uw burgemeester