Aanbesteding laadpalen naar Vattenfall InCharge


De aanbesteding voor de laadpalen in de openbare ruimte in Oost-Nederland gaat naar Vattenfall InCharge. Nieuw is het proactief plaatsen van laadpalen, het plaatsen van laadpalen voor bestel- en buurtbusjes en het datagestuurd plaatsen van laadpalen.

laadpaal

Met deze aanbesteding ondersteunen de provincies Gelderland en Overijssel de gemeenten bij de aanleg van voldoende laadpalen om de groei van het aantal e-auto’s bij te houden. De volgende stap is het ondertekenen van de concessieovereenkomst.  

Vanaf 15 maart aanvragen

De gedeputeerden Helga Witjes (mobiliteit provincie Gelderland) en Tijs de Bree (energietransitie provincie Overijssel), zijn blij dat zoveel gemeenten hebben ingetekend voor deze concessie: 67 van de in totaal 77 gemeenten uit beide provincies doen mee. De gemeenten zijn nauw betrokken bij deze aanbesteding. Vattenfall InCharge is ondertussen gestart met de voorbereidingen. E-rijders kunnen vanaf 15 maart 2022 al een aanvraag indienen. Het gaat om een concessie voor een termijn van 10 jaar. Hiervan mag Vattenfall InCharge de eerste 3 jaar exclusief laadpalen plaatsen.

Proactief en data gestuurd plaatsen

In elke deelnemende gemeente worden jaarlijks een aantal laadpalen (voor de vraag uit) geplaatst op plekken waar de vraag naar een laadpaal wordt verwacht. Per gemeente gaat het jaarlijks om aantallen tussen de 1 en 50 laadpalen. Dit aantal is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s in die gemeente. “Die plekken zijn door de gemeenten aangegeven op plankaarten. Dat leidt tot meer snelheid bij het plaatsen”, aldus Helga Witjes. “We gaan bovendien op basis van het monitoren van de laadgegevens van de laadpalen, ook datagestuurd laadpalen bijplaatsen als het verbruik van een paal boven de 5000 kWh/jaar komt”, vult Tijs de Bree aan.

Elektrische voertuigen

Tijs de Bree: “In de binnensteden zie je steeds meer elektrische voertuigen die moeten laden. Denk aan elektrische deelauto’s, bestelbusjes en buurtbussen”. Vattenfall InCharge gaat ook hiervoor laadpalen plaatsen, naast de laadpalen die al in de publieke ruimte geplaatst worden voor e-rijders zonder een eigen oprit.  “Met deze concessie komen we ook aan die behoefte tegemoet, net als de vraag naar laadpalen op laadpleinen” aldus Helga Witjes.

GO-RAL

De provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen de gemeenten bij het uitrollen van een slim, dekkend en betrouwbaar laadnetwerk onder de naam GO-RAL (Gelders-Overijsselse Regionale aanpak laadinfrastructuur). Onder andere door het organiseren van deze gezamenlijke aanbesteding. Hiermee worden gemeenten ontzorgd en begeleid bij het uitvoeren van de afspraken uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De GO-RAL valt onder de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).