Aanmelden en aanwijzing als lokale media-instelling


In 2017 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) de Stichting Lokale Omroep Voorst aangewezen als lokale publieke media-instelling. Dit betekent dat de Stichting Lokale Omroep Voorst als enige lokale omroep in de gemeente Voorst mag uitzenden. Een lokale omroep wordt steeds voor vijf jaar door het CvdM aangewezen. Op 12 augustus 2022 eindigt deze periode voor de Stichting Lokale Omroep Voorst. Tot 13 februari 2022 kunnen partijen zich aanmelden bij het CvdM als zij vanaf 13 augustus 2022 als lokale omroep in aanmerking willen komen

Aanmelden en aanwijzing als lokale media-instelling

Voorwaarden voor aanwijzing

Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling door het CvdM, moet de aanvrager voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. In die statuten staat bijvoorbeeld dat een omroep een programmabeleidbepalend orgaan (pbo) moet hebben. Het pbo bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.

Eén omroep

Er wordt altijd één representatieve lokale omroep voor vijf jaar aangewezen. De Mediawet 2008 bepaalt namelijk dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente aangewezen kan worden. Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de aanwijzing. Daarvoor vraagt het Commissariaat het advies van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden.

Aanmelden vóór 13 februari 2022

Partijen die vanaf 13 augustus 2022 als lokale omroep in aanmerking willen komen kunnen zich hiervoor aanmelden bij het CvdM. Dit kunnen ook andere partijen dan de Stichting Lokale Omroep Voorst zijn. De aanvraag moet vóór 13 februari 2022 bij het CvdM binnen zijn. Op cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen staat meer informatie over het aanmelden van een lokale omroep.