Informatieavond Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor professionals


Op dinsdag 3 oktober organiseert de gemeente Voorst een informatieavond voor professionals over de Omgevingswet, participatie binnen de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging (Wkb). De informatieavond is in het gemeentehuis, H.W. Iordensweg 17, Twello en start om 19.00 uur, inloop is mogelijk vanaf 18.30 uur. Tijdens deze avond informeren wij professionals van alle partijen in de bouwsector, die werkzaam zijn binnen de gemeente Voorst, over de inhoud van de wet.

Nieuwe werkwijze vanaf 1 januari 2024

Op 14 maart van dit jaar heeft de Eerste Kamer besloten tot invoering van de Omgevingswet en Wkb op 1 januari 2024. Binnen deze wet wordt geregeld dat vele afzonderlijke wetten worden samengevoegd tot één wet, de Omgevingswet. Daarnaast treedt ook de Wet kwaliteitsborging in werking. Dit heeft voor zowel de ondernemers (aanvragers) als de gemeente en provincie gevolgen. Hoewel de invoeringsdatum nog relatief ver weg is, is het verstandig om zo vroeg mogelijk voorbereidingen te treffen om klaar te zijn als de Omgevingswet en Wkb ingevoerd worden. Om u daarbij te helpen organiseert de gemeente Voorst een informatieavond.

Programma informatieavond

We hebben een gevarieerd programma. Inhoud over de Omgevingswet en Wkb in algemene zin, het Omgevingsplan en de Bopa, het onderwerp Participatie en verdere informatie over de werkwijze en wat u moet regelen bij een aanvraag om een Omgevingsvergunning, de meldingsplicht en vergunningsvrij bouwen met de zogenaamde ‘Knip’, komen aan de orde.

Aanmelden informatieavond

De informatieavond is gratis. We vragen u wel zich van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar omgevingsvergunning@voorst.nl onder vermelding van de namen (maximaal 2 personen per bedrijf) en de bedrijfsnaam. U ontvangt dan voor 3 oktober een bevestiging van uw deelname. Er is helaas niet onbeperkt ruimte, dus geef u op tijd op.