Aart Stenfert onderscheiden


Op donderdag 28 maart heeft burgemeester Jos Penninx een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Aart Stenfert uit Nijbroek.

Koninklijke onderscheiding

Op donderdag 28 maart heeft burgemeester Jos Penninx een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Aart Stenfert uit Nijbroek. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door de burgemeester.

Westererf
De uitreiking vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Nijbroek. De heer Stenfert ruim 12 jaar vrijwilliger en voorzitter geweest van de dorpsverenging Plaatselijk Belang Nijbroek. Momenteel is hij nog altijd lid van de werkgroep ‘ Cultuur en Historie’ en als zodanig actief bij diverse sociale, cultuurhistorische en economische initiatieven. Hij zette zich onder andere in voor het sociale woningbouwproject ‘Westererf’ in het dorp om vergrijzing en het wegtrekken van jongeren tegen te gaan.

Sfeervol Nijbroek
Ook initieerde en organiseerde hij het project ‘sfeervol Nijbroek’ waarbij de dorpskern gedurende de wintertijd door energiezuinige verlichting wordt aangelicht. Hij digitaliseert hij oude foto’s en ondersteunt hij het opzetten van een culturele (erfgoed) fietsroute in samenwerking met het Landschapsbeheer Gelderland. Bovendien werkt hij aan de correctie van de foutieve erfgrenzen in de gemeente.

Organist
Aart Stenfert is daarnaast ruim 30 jaar actief als organist bij de Protestantse Gemeente Nijbroek. Tijdens deze periode is hij 10 jaren lid geweest van de kerkenraad als ouderling en 5 jaar in de functie van scriba. Al ruim 20 jaar is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Ook is hij ontwerper en beheerder van de website.

Scheidsrechter
Aart levert veel hand-en-spandiensten in het dorp Nijbroek. Zo is hij scheidsrechter bij de Koningsdagspelen en verzorgt hij de toegangscontrole tijdens de dorpsfeesten. De decorandus wordt daarom gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.