Adrescontrole in de gemeente


De gemeente Voorst doet mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Logo gemeente Voorst

De gemeente Voorst doet mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Deze landelijke aanpak is erop gericht de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente helemaal kloppend te maken. Hiervoor worden adrescontroles uitgevoerd. Bij serieuze twijfel kan er een huisbezoek plaatsvinden.

Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Van zorg tot onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst en belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Daarom werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek. Met een verkeerd woonadres in de BRP is namelijk zowel adresfraude mogelijk als misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Zo’n adresonderzoek kan ook bestaan uit een huisbezoek. Om zo min mogelijk bewoners daarmee lastig te vallen gebeurt dat pas bij serieuze twijfel. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacy-bescherming en de onderzoekers moeten zich legitimeren.

Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Dat betekent niet altijd dat de gemeente fraude vermoedt. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat correctie van de BRP-registratie nodig is, dan zal de gemeente dat aan de bewoners melden. Bij voldoende bewijs is de gemeente bevoegd en verplicht die registratie te wijzigen, zo nodig zonder instemming van betrokkenen. Dit kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen. 

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in de BRP: wie verhuist moet dat vlot melden aan de gemeente (vier weken voordat u gaat verhuizen tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing) . Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op www.mijnoverheid.nl door in te loggen met uw DigiD. Correcties kunt u doorgeven bij Publiekszaken. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek! 

Heeft u vragen over het adresonderzoek of  huisbezoek? Neemt u dan  contact op met de vakgroep Publiekszaken. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0571 – 279911 of per e-mail via adresonderzoek@voorst.nl. Persoonlijk langskomen in het gemeentehuis kan ook. De openingstijden van de balie van Publiekszaken zijn maandag t/m vrijdag tussen 08:30 – 14:00 uur, en op de maandagavond tussen 17:00 – 20:00 uur.