Advies bij rioolverstopping


In de gemeente Voorst zijn twee soorten riolering: vrijvervalriolering (voornamelijk in de kernen) en drukriolering (in het buitengebied). In dit artikel adviseren we u wat te doen bij een rioolverstopping (afhankelijk van het soort riolering).

riolering

Vrijvervalriolering

Heeft u een rioolverstopping bij een vrijvervalriolering? Zoek het ontstoppingsstuk in de riolering (ligt meestal op de grens van gemeentelijk- en particulier terrein) en graaf deze vrij. Vragen? Bel gerust de gemeente: 0571- 27 98 42.

Wanneer het ontstoppingsstuk vrij gegraven is, zijn er twee mogelijkheden:
1. De rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk vol met water: er is een verstopping in de leiding op gemeentegrond. Bel in dit geval de storingslijn van de gemeente: 0571-27 37 60.
2. De rioolbuis staat ter plaatse van het ontstoppingsstuk niet vol met water: de verstopping is dan op particulier terrein, tussen het ontstoppingsstuk en de riolering, binnen het gebouw. De bewoner/eigenaar van het pand moet in dit geval zelf de verstopping oplossen of hiervoor een bedrijf inschakelen.

Drukriolering

Afvalwater bij panden in het buitengebied wordt via kleine gemalen weggepompt. Bij problemen met de afvoer van het afvalwater belt u de storingslijn van de gemeente Voorst: 0571-27 37 60.